Muzeum městské hromadné dopravy v Praze - Střešovicích

Historické a pracovní vozy ve třetí lodi střešovické vozovny

Mezi technická muzea v Praze patří také Muzeum MHD, otevřené v roce 1993 v památkově chráněné vozovně ve Střešovicích. Tato vozovna patří k nejstarším průmyslovým stavbám svého druhu. Byla postavena roku 1909 pro potřeby tehdejších Elektrických podniků královského hlavního města Prahy. Původnímu účelu sloužila až do roku 1992, kdy byla upravena pro muzejní účely. Svou výhodnou polohou, vzdálena asi 1 km od NTM na přímé tramvajové lince, nabízí se možnost spojit návštěvu obou institucí v jeden den.

Ve stálé expozici střešovického muzea najdou návštěvníci více než čtyři desítky vozidel kolejové i silniční dopravy a různých speciálních zařízení, dále modely vozů a celých dopravních systémů, které se ve skutečnosti nedochovaly, dobové fotografie, jízdenky, plánky, výkresy a další archivní dokumenty. Železniční muzeum NTM zapůjčilo do Střešovic řadu předmětů, které významným způsobem doplňují expozici. Jsou to především podvozek motorového vozu č. 7 vyrobený firmou F. Ringhoffer pro Křižíkovu elektrickou dráhu „Praha – Libeň – Vysočany“ roku 1896 a dvojkolí z původního vozu pozemní lanovky na Petřín z roku 1891.

V současné době je Muzeum MHD součástí tzv. Jednotky historických vozidel (JHV) Dopravního podniku hlavního města Prahy. Ta má na starosti také provoz, údržbu a opravy všech historických vozidel DPP, které můžete v sezóně potkat obsazené turisty na pražských ulicích (okružní linka č. 91)

Kontakty:
Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.
Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
Patočkova 4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 296 128 900, +420 296 128 923
fax: +420 296 128 901
Web: http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/

Otevírací doba:

Muzeum je otevřeno od 4. ledna do 17. listopadu o sobotách, nedělích a svátcích v době od 9.00 do 17.00 hodin.

celkový pohled do expozice tramvají v Muzeu MHD v Praze předměty ze sbírky ŽM NTM v úvodní části expozice model koněspřežného montovního vozu ze sbírek ŽM NTM