Stálá expozice audiovizuálních médií v Jindřichově Hradci

Stálá expozice audiovizuálních médií v Jindřichově Hradci

V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci je od 24. června 2012 k vidění pilotní část rozsáhlé expozice „Moc médií“, nazvaná „Fotografický portrét“. Monumentální expozice, jež je společným projektem Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a Národního technického muzea v Praze, postupně představí veřejnosti dějiny fotografie a audiovizuálních médií v našich zemích od roku 1839 do současnosti a přiblíží vzrůstající úlohu fotografie a audiovizuálních médií v utváření novodobé společnosti. 

Část „Fotografický portrét“ představuje originální fotografické přístroje, pomůcky a fotografie ze sbírek NTM, ale například i fotografie ze sbírky Scheufler, z archivů a dalších zdrojů. Rozdělena je do tří významových celků: technika portrétu, tvorba portrétu a portrét ve společnosti. Obsahuje řadu interaktivních prvků, které ji společně s tématem činí pro návštěvníky atraktivní. Autory námětu, libreta a scénáře „Fotografického portrétu“ jsou Petr Kliment, Tomáš Petráň, Pavel Scheufler a Tomáš Štanzel.

Od 2. července 2015 je veřejnosti také zpřístupněna druhá část expozice "Moc médií", která nese název "Krajina a nezvukový film". Zobrazování krajiny stálo vedle portrétu na počátku dějin fotografie. Vystaveny budou fotografie české krajiny od závěrečné třetiny 19. století až po současnost. Prezentace nezvukového filmu navázalo na část, věnovanou zachycení okamžiku v konkrétním historickém čase, a ukazuje nový rozměr práce s časem, zachycení pohybu. Podstatná část exponátů je zapůjčena Národním technickým muzeem, především jde o fotografie a filmové přístroje (kamerovou i projekční techniky). Muzeum fotografie a moderních obrazových médií nabízí též bohatý doprovodný program – komentované prohlídky, workshopy a další vzdělávací aktivity.