Expozice „Odkaz architekta a mecenáše Josefa Hlávky“ na zámku v Lužanech

zámek v Lužanech

Zcela ojedinělá expozice, věnovaná odkazu architekta a mecenáše Josefa Hlávky, se nachází na zámku v Lužanech u Přeštic. Dotváří závěr prohlídky zdejšího zámku, který patřil v letech 1869 – 1908 Josefu Hlávkovi. Shodou šťastných okolností se toto sídlo dochovalo v autentické podobě, včetně vnitřního vybavení z roku 1908, kdy tento významný architekt, stavitel a mecenáš zemřel.

Expozice nazvaná „Odkaz architekta a mecenáše Josefa Hlávky“ je rozdělena do několika samostatných částí. V první z nich se návštěvník seznámí především s Hlávkovou mecenášskou činností. Je zde připomenuta jeho poslední vůle z roku 1904, ve které ustanovil Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Tato nadace je jediná ve střední Evropě, která si udržela nepřetržitou kontinuitu od roku 1904 až dodnes. Ve druhé části expozice jsou představeni hosté, kteří přijali Hlávkovo pozvání na lužanský zámek. Především je zde připomenut pobyt hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který pro vysvěcení místní kaple složil v roce 1886 mši D-dur nazvanou „Lužanská“. Ve třetí, závěrečné části se seznamujeme s Hlávkovým dílem architektonickým. Do centra návštěvnické pozornosti je postavena zejména nejvýznamnější stavba - areál řeckopravoslavného biskupa v Černovicích na Bukovině (dříve součást Rakouska-Uherska, dnes Ukrajinská republika).

Expozici na zámku v Lužanech vytvořilo Národní technické muzeum ve spolupráci s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v roce 2004. Je možné ji navštívit po dohodě s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových – tel. 224 947 691; 224 948 752 nebo e-mail: josefhlavka@volny.cz.

www.hlavkovanadace.cz
 

zámek v Lužanech Expozice věnovaná dílu a odkazu Josefa Hlávky v zámku Lužany