Follow us
E-shop Tickets

IROP - Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II.


Projekt

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II.
(reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007815)

je spolufinancován Evropskou unií

Základní informace

Operační program:   Integrovaný regionální operační program (IROP)

Příjemce dotace:       Národní technické muzeum

Rozpočet:                  52 812 317,04 Kč

Doba realizace:         2018 – 2023

Popis projektu

Záměrem projektu je uchování kulturního bohatství České republiky zkvalitněním uložení a zabezpečení části sbírkového fondu NTM. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je rozvoj depozitárního areálu NTM v Čelákovicích a konzervace vybraných sbírkových předmětů. V oblasti uložení sbírkového fondu se jedná o vybudování nové depozitární plochy pro umístění rozměrných a těžkých předmětů. V oblasti zabezpečení předmětů se jedná o vybudování nového vstupního objektu do areálu.