Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Open culture For the deaf and hearing impaired
Follow us
E-shop Tickets

IROP - Restaurování kolejových vozidel ze sbírky železničního muzea NTM


Projekt

Restaurování kolejových vozidel ze sbírky železničního muzea NTM
(reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007820)

je spolufinancován Evropskou unií

Základní informace

Operační program:   Integrovaný regionální operační program (IROP)

Příjemce dotace:      Národní technické muzeum

Doba realizace:        2018 – 2023

Popis projektu

Předmětem projektu je provedení kompletní restaurátorské obnovy sbírkových předmětů - parních lokomotiv, které jsou součástí sbírky Železničního muzea NTM. Součástí projektu je rovněž instalace zabezpečovacích systémů v areálu železničního depozitáře NTM v Chomutově.