Přednášky

PŘEDNÁŠKY NTM

KDE: Kinosál Národního technického muzea (není-li uvedeno jinak)
KDY: 17:00 – 18:15 hod (není-li uvedeno jinak)
CENA: 60 Kč (není-li uvedeno jinak)


PŘEDNÁŠKY KLUBU ZA STAROU PRAHU

KDE: Kinosál Národního technického muzea (není-li uvedeno jinak)
KDY: 18:00 hod (není-li uvedeno jinak)
CENA: ZDARMA
PROGRAM


 

Druhou adventní neděli můžete strávit v Národním technickém muzeu na akci Neděle s dalekohledem, která bude probíhat od 13 do 18 hodin. Na programu je přednáška, prohlídka expozice a pozorování dalekohledem z ,,nové observatoře na Letné“ - ze střechy muzea. Pokud máte zájem mít Prahu jako na dlani a vidět pražské panorama, přijďte do Národního technického muzea.

Navštivte některou z přednášek během dne věnovaného literárnímu a filmovému žánru steampunk. Minicon se vrací na půdu Národního technického muzea v Praze, kde se bude o podivuhodných a parou poháněných vynálezech mluvit jistě lépe než kdekoli jinde. Návštěvníci muzea se mohou účastnit přednášek v rámci vstupného. Více k programu zde.

Muzeum dopravy a oddělení vědy a techniky Národního technického muzea pořádá 5. ročník leteckého historického semináře „Bez koňských sil se také létá” Bezmotorové létání od počátků do současnosti. Účastnický poplatek: 100 Kč, studenti a důchodci 50 Kč, přednášející a členové Asociace muzeí a galerií zdarma.

V souvislosti s otevřením nové výstavy vás zveme na přednášku věnovanou osobnosti mimořádně vzdělaného slovinského vynálezce Janeze Puhara, od jehož narození 26. srpna letošního roku uplyne 200 let. Vstup na přednášku bude zdarma, překlad do českého jazyka zajištěn.

Výstava bude otevřena 5. září 2014.

V přednášce vysvětlí profesor Dalibor Štys některé momenty mimořádného díla hraběte Jiřího Františka Buquoye (1781 – 1851), který se věnoval mnoha odvětvím přírodních věd s důrazem na matematiku, technice i národohospodářství a byl také úspěšným vynálezcem a podnikatelem, vyvinul mimořádně tvrdé, těžké a tmavé hyalitové sklo a parní stroj vlastní konstrukce. Zasazoval se o technický pokrok a roli hrál i na poli politickém, především v roce 1848.

Přednáška začíná od 16:00.

Zveme Vás na přednášku s Valentinem Davydjancem, kapitánem jaderného ledoborce "50 let vítězství", který přiveze do Prahy pochodeň, která byla v rámci své cesty na zimní olympijské hry v Soči na severním pólu.

Vstup na akci je pro zájemce volný. Nabízíme možnost vyfotografovat se s olympijskou pochodní.

Kdy: 6. února v 18:00 hod.

Kde: kinosál Národního technického muzea

Jako hlavní námět byl zvolen příběh setkávání člověka a chemie během dne, příběh, jehož cílem by mělo být uvědomění si, že chemie je skutečně všudypřítomná a pro člověka a jeho existenci zcela nepostradatelná (Voda. Vzduch. Hygiena. Mýdla. Detergenty. Kosmetika. Potraviny. Výživa. Zdraví a léčiva. Materiály. Doprava. Volný čas).

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč, 17:00 hod.

Přednáška pojednává o prvních výstavách průmyslového zboží v Čechách v letech 1754, 1791, 1828, 1829, 1831, 1833 a 1836. První výstavy byly pořádány více méně náhodně, bez koncepce do budoucnosti, obvykle u příležitosti návštěvy panovníka v našich zemích. Pokus o každoroční konání výstav souvisel se vznikem Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách, u které stál hrabě Chotek a Dietrichstein.  Autor se dále dotkne témat jako přechod od manufakturní ke strojové výrobě a role panovníka při povzbuzení průmyslu v teritoriu zemí koruny České.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč

Čas: 17:00

Na Květnou neděli, 25. března 1945, zaútočily americké bombardéry na libeňské a vysočanské továrny ČKD a na kbelské, letňanské a čakovické letiště. Byl to jediný cílený nálet na Prahu během druhé světové války. Předchozí dva nálety, 15. listopadu 1944 a 14. února 1945, plánované nebyly. Přednášet budou PhDr. Filip Vojtášek a Michal Plavec.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč, 17:00 hod.

Fotografie byla vynalezena v roce 1839. Citlivost média ke světlu byla zpočátku nízká, prvními snímky byly proto zátiší. Dějiny uplatnění foto­grafie ve společnosti jsou do značné míry dějinami zvyšování citlivosti zá­znamového materiálu. Teprve koncem 19. století byla fotografie schopna zachytit - „zmrazit“ - skutečný pohyb. Přednáška představí unikátní kolek­ci chronofotografií z konce 19. století ze sbírek Národního technického muzea. Jsou to původně vědecké studie pohybu člověka a dalších živoči­chů, které pořídil francouzský fyziolog E.J. Marey. Snímky pohybových fází však také výrazně ovlivnily výtvarné umění. Výsledky vědeckého výzkumu našly uplatnění v celé řadě aplikací, mimo jiné i v rozvíjejícím se letectví.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč

Přednáška připomene intenzivní vývoj techniky v domácnosti, v němž sehrála klíčovou roli aplikace moderních technických vynálezů, ale také činnost průmyslových výtvarníků – designérů. Budou představeny zásadní milníky v oboru techniky v domácnosti v obou oblastech i vzájemný vliv techniky a designu. Zjednodušeně lze říci, že nástup nových technických principů ovlivňoval vývoj techniky pro domácnost především v první polovině minulého století. V polovině druhé pak začal stále významnější roli sehrávat design, který ovlivnil nejen vzhled, ale i uživatelskou hodnotu výrobků, a tím i jejich prodejnost.

Čtvrteční přednáška Petra Klimenta pro nemoc zrušeno.

Děkujeme za pochopení

Přednáška zaměřená na rozvíjející se trend ochrany průmyslového dědictví, zaměřená na relikty starého hornictví a ochranu podzemních prostor historických dolů. Legislativa ČR, báňská historie, geotechnika, UNESCO.

Kinosál NTM, začátek v 17 hod., vstupné: 60,- Kč.

Přednáška se uskuteční v expozici Tiskařství v 16:30 a je přístupná všem návštěvníkům s platnou vstupenkou do muzea.

Přednáška proběhne v rámci výstavy Mendel 190, která se konala v Národním technickém muzeu.

Začátek v 10 hodin v kinosále NTM.

Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na přednášku o úsvitu automobilových dějin v českých zemích. Tedy o prvních zhruba 90 letech vývoje, počínaje Božkovým parovozem z roku 1815.  Zaměřena bude na vývoj domácí výroby a tuzemského užití nového fenoménu – automobilu, připomene však i nejvýznamnější průkopníky motorizmu a konstrukční řešení prvních automobilů.

Přednáška se koná u příležitosti probíhající výstavy Mendel 190. Výstavu Mendel 190 uspořádalo NTM a Mendelovo muzeum Masarykovy univerzitě v Brně.

 

Přednáška proběhne v kinosále od 17:30 - 19:00 hod.„Je možná využitelnost přírodních mechanismů pro efektivní a ekologické výrobky? Je řešením napodobování přírody a využití jejich principů?“ Přednáška je v angličtině bez tlumočení. Přednášku organizuje NTM a Happy Materiále.

Přednáška mapuje historii telekomunikačních prostředků a technik od dávnověku do poloviny minulého století.