Vojenský letoun L.W.F. model V - Tractor

V roce 1918 se štáb československých legií v Rusku rozhodl vybudovat vlastní letecký oddíl, pro který měla být zakoupena letadla v USA. V prosinci 1918 bylo ze Spojených států do Vladivostoku dodáno 18 opotřebovaných strojů firmy L.W.F. Z pamětí příslušníka oddílu Františka Sýčka: „Letadla musili jsme ovšem dříve z beden si vyhledati, která jsou poměrně nejzachovalejší. Při tom nalezena letadla se strhanými křídly, promačkanými trupy a jinak poškozená. Dalo to mnoho práce z několika desítek (asi 150) beden vybrati a složiti dobrá letadla s dobrými motory.“ Nutno podotknout, že v bednách nebyly jen díly letecké, ale i části nákladních a osobních automobilů a další materiál.

Československé legie užívaly po celý rok 1919 sestavené stroje k cvičným účelům. Čtyři letouny pak byly dopraveny roku 1920 do ČSR, ale již nikdy nebyly v provozu.