Motor Anzani

Milánský konstruktér a také závodník, Alessandro Anzani (1879 – 1956), patřil k průkopníkům nejen na poli letectví, ale i ve sportu motocyklovém a automobilismu. Na počátku 20. století přesídlil ze svého rodiště do Paříže, kde založil firmu na výrobu motocyklových motorů. Okolo roku 1907 se začal zajímat o letectví, čehož výsledkem byla nabídka Blériotova, aby mu sestrojil motor do jeho letadla, což se stalo. Tyto okolnosti zřejmě přivedly Jana Kašpara na myšlenku pořídit si Anzaniho motor i pro své letadlo. V únoru 1910 koupil v Paříži za 3000 franků motor stejný, jako měl Blériot při přeletu kanálu La Manche.

Tříválcový vzduchem chlazený vějířový motor Anzani o nominálním výkonu 17,7 kW/24 k měl na zadní straně ventilový rozvod, ovládající výfukové ventily, sací ventily byly pravděpodobně ovládány podtlakem ve válcích. Na zadní straně motoru byl rovněž umístěn splynovač, do něhož bylo palivo samospádem přiváděno trubičkami z palivové nádrže. Každý válec motoru byl opatřen jednou zapalovací svíčkou. Zapalování bylo bateriové, potřebný proud dodával akumulátor umístěný v pilotním prostoru.