Základní informace

1. Oblasti identity

 • Archive identifier: 630000060
 • Název archivu: Archiv Národního technického muzea
 • Historické názvy archivu: Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR, Archiv pro dějiny techniky a průmyslu NTM
 • Typ archivu: specializovaný archiv

2. Oblasti kontaktů

 • Adresa archivu: Archiv NTM, Kostelní 42, Praha 7, 170 78
 • Telefon: 220 399 196 (vedoucí archivu PhDr. Zdeněk Vácha)
 • URL: http://www.ntm­.cz/archiv-knihovna/archiv-ntm.
 • Kontaktní osoby: vedoucí Archivu NTM: PhDr. Zdeněk Vácha – tel. 220 399 196, e-mail zdenek.vacha@ntm.cz; spisová služba a předarchivní péče: PhDr. Zdeněk Vácha – tel. 220 339 196, e-mail zdenek.vacha@ntm.cz.

3. Oblasti popisu

 • Dějiny archivu: viz  zde>zde>.
 • Zdroje autority archivu: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci interních směrnic: Organizační řád NTM, Organizační řád Archivu pro dějiny techniky a průmyslu NTM>. Organizační řád Archivu pro dějiny techniky a průmyslu NTM>.
 • Administrativní struktura: Archiv NTM je začleněn do odboru archivních, knihovních a informačních zdrojů. Archiv NTM není členěn na nižší organizační jednotky.
 • Spisová služba a akviziční politika: Archiv NTM získává archiválie převážně formou koupě nebo darů, proces hodnocení a výběru archiválií provádí převážně mimo skartační řízení. Soustřeďuje se na doklady k vývoji vědy a techniky ve všech směrech včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností nejen české (teritoriálně) techniky. V rámci skartačního řízení získává archiválie svého zřizovatele – Národního technického muzea.
 • Archiválie: viz zde>.
 • Průvodce po fondech a sbírkách: prozatím neexistuje.
 • Informační systém: ve stádiu zrodu.

4. Oblasti přístupnosti

 • Badatelna je otevřena v úterý a ve středu v 9:00-17:00 pouze pro badatele, kteří již mají materiál připravený ke studiu.
 • Data uzavření studovny: Studovna je uzavřena v pondělí, ve čtvrtek a pátek a o státních svátcích.
 • Přístupnost/popis cesty: Archiv je dostupný ze stanice metra „Hradčanská“ (linka A), tram 1, 15 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Náměstí Republiky“ (linka B), tram. 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Vltavská“ (linka C), tram. 1 a 25, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Nádraží Holešovice“ (linka C), tram 15, zastávka „Letenské náměstí“.
 • GPS: 50°5'50.002"N, 14°25'29.86"E.
 • Umístění budovy: mapa zde>.

5. Služby

 • Předkládání archiválií: podle kapacity badatelny a uložení archivních souborů v pražském/mimopražském depozitáři.
 • Nutnost objednat místo dopředu: ano.
 • Formuláře ke stažení: viz zde>.
 • Vybavení badatelny: 10 míst pro studium archiválií spisové velikosti nebo 4 místa pro studium archiválií výkresové velikosti; počítač, možnost připojení vlastního PC do elektrické sítě, možnost použití vlastního reprodukčního zařízení (druh povoluje na základě charakteru a fyzického stavu archiválií služba v badatelně).
 • Reprodukční služby: elektrografické reprodukce (podle počtu kopií na počkání nebo objednávku), digitální reprodukce (nevyhotovuje Archiv NTM, termín vyhotovení dle možností specializovaného pracoviště).
 • Veřejné oblasti: Badatelna archivu je umístěna ve třetí patře budovy. Bezbariérový přístup obtížný. Před budovou NTM je veřejné parkoviště. Na vyžádání je možné zakoupit publikace z poslední produkce A NTM.

6. Akreditace a vztahy

 • Akreditace: ze zákona.
 • Datum udělení akreditace: 2. 12. 2008.
 • Datum vstupu akreditace v platnost: 5. 1. 2009.
 • Zřizovatel: Národní technické muzeum.
 • Příslušný správní úřad: Národní archiv.
 • Kontrolován kým: Národní archiv.
 • Výroční zpráva zasílána komu: Národní archiv.
 • Zasílá NAD do druhotné evidence komu: Národní archiv.