Katalogy

Online katalogy:

  • elektronický katalog – obsahuje monografie, periodika, články ze sborníků a časopisů, speciální druhy dokumentů včetně starých tisků. Je zde zpracována veškerá knižní produkce od roku 1990, která se nachází ve fondu Knihovny NTM. Výběrově je v posledních letech zpracováván i historický fond knihovny. Katalog obsahuje též články ze sborníků a ročenek od roku 2000. Záznamy jsou vytvářeny v knihovním systému Clavius.
  • katalog aktuálně odebíraných časopisů

Lístkové katalogy:

  • jmenný katalog – obsahuje záznamy o knižním fondu, seřazené abecedně podle příjmení autora nebo prvního slova z názvu (v případě, že má kniha více než tři autory nebo v případě, že autor není uveden);
  • systematický katalog – obsahuje záznamy o dokumentech řazené podle znaků Mezinárodního desetinného třídění. Rejstřík MDT je k dispozici ve studovně;
  • katalog periodik – obsahuje záznamy o titulech časopisů, které jsou ve fondu knihovny NTM, seřazené abecedně podle jejich názvů. Záznam obsahuje údaje o tom, které ročníky daného titulu knihovna vlastní;
  • jmenný bibliografický katalog – obsahuje záznamy článků z pravých i nepravých periodik, které jsou řazeny podle jmen autorů nebo prvního slova názvu (v případě, že autor není uveden);
  • věcný bibliografický katalog – obsahuje záznamy článků z pravých i nepravých periodik, které jsou řazeny podle vlastního klíče. Vyhledávání v tomto katalogu zajišťují pracovnice knihovny;
  • katalog starých tisků – obsahuje cca 2000 záznamů o starých tiscích vydaných do roku 1800, vztahujících se převážně k oborům jako je astronomie, geodézie, matematika, hornictví a  hutnictví, chemie a alchymie.

Katalogy jiných knihoven

Odkazy na katalogy dalších knihoven s celostátní působností a s příbuzným oborovým zaměřením: