Databáze

Knihovna NTM zajišťuje přístup do těchto databází:

 • EBSCO – licencovaná databáze vědeckých informací. Umožňuje online přístup do dvou nejdůležitějších databází fy EBSCO – Academic Search Premier a Business Source Premier s tisíci elektronických časopisů. Zpřístupňuje jak bibliografické údaje, abstrakty, recenze, tak i plné texty časopisů, a tím umožňuje získávání nejaktuálnějších odborných informací z různých vědních oborů.
  Přístup do databází je možný na počítačích ve studovně Knihovny NTM nebo  vzdáleným přístupem po zadání přihlašovacích údajů, které uživatelé knihovny obdrží při registraci v knihovně.
   
 • Manuscriptorium - licencovaná databáze, která hromažďujeí a zpřístupňuje informace o historických knižních fondech.
  Plný přístup do databáze je možný na počítačích ve studovně Knihovny NTM nebo vzdáleným přístupem po zadání přihlašovacích údajů, které uživatelé knihovny obdrží při registraci v knihovně.
   
 • Kramerius - databáze poskytuje informace a zpřístupňuje digitalizované časopisy, monografie a další dokumenty tvořící národní kulturní dědictví.


Užitečné odkazy na další databáze online a digitální knihovny: