Aktivity

Knihovna NTM se účastní v následujících projektech:

Jednotná informační brána (JIB)
Od roku 2002 je elektronický katalog Knihovny NTM zapojen ve vyhledávači Jednotné informační brány.

Informace o JIB: http://info.jib­.cz
Vyhledávání v JIB: http://www.jib.cz

Oborová brána Technika (TECH)
V roce 2008 byla zahájena spolupráce s Oborou bránou Technika a v roce 2009 byl do této brány zapojen elektronický katalog knihovny.

Informace o TECH: http://tech.jib­.cz/
Vyhledávání v TECH: http://tech.jib­.cz/vyhledavac/

Oborová brána Umění a architektura (ART)
Knihovna NTM se v roce 2007 spolu s dalšími sedmi institucemi v rámci programu VISK 8/B podílela na vzniku Oborové brány Umění a architektura a od té doby spolupracuje na jejím dalším rozvoji.

Více o bráně ART: http://art.jib.cz
Vyhledávání v bráně ART: http://www.jib­.cz/V/?…

Souborný katalog ČR
Knihovna NTM se soustavně podílí na budování Souborného katalogu ČR, do kterého pravidelně zasílá své záznamy v elektronické podobě.

Více o SK ČR: http://www.cas­lin.cz/

EBSCO
Knihovna NTM se účastní projektu Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory a nabízí přístup do licencovaných plnotextových databází včetně dvou nejdůležitějších databází fy EBSCO – Academic Search Premier a Business Source Premier.

Více informací : http://eifl.nkp­.cz/
Přístup do databáze: pouze na počítačích ve studovně Knihovny NTM.

Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON
Retrospektivní konverze katalogů znamená převod lístkových katalogů do elektronické podoby. Základním cílem podprogramu je zpřístupnění katalogů a tím fondů největších českých knihoven prostřednictvím internetu. Realizace podprogramu umožňuje široké otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i pro vzdálené uživatele, online objednávání dokumentů i z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění meziknihovní výpůjční služby. Knihovna NTM je zapojena do tohoto programu od roku 2004 a celkem bylo v rámci projektu vytvořeno v elektronickém katalogu více než 18 000 záznamů. Jedná se především o záznamy z historického fondu knihovny NTM. Navíc jsou elektronickém katalogu zpracovány veškeré přírůstky od roku 1990 do současnosti.

Digitalizace
V úzké spolupráci s digitalizačním pracovištěm NTM knihovna digitalizovala některé vzácné a staré tisky ze svého fondu. Stala se i partnerem v projektu Manuscriptorium.