Knihovna NTM

Knihovna NTM a badatelna archivu (včetně archivu stavitelství) obnoví svou činnost 1.6. 2021

Před Vaším objednáním do studovny zvažte, zda je vzhledem k možnému riziku nákazy Vaše badatelská návštěva skutečně nutná. Vezměte v úvahu fakt, že studium může trvat i několik hodin v prostoru, kde se nachází více cizích osob včetně obsluhy.

 

Po dobu platnosti epidemiologických opatření obnoví studovna Knihovny NTM svou činnost od 1. 6. 2021 za těchto podmínek:

 • otevírací doba: úterý a středa 9:00 – 17:00.
 • otevírací doba je určena pro všechny badatele, budou odváděni ostrahou jako obvykle

Upozornění: vstup nebude povolován studujícím dvojicím či skupinám, ale pouze jednotlivcům. Maximální počet studujících, kteří mohou být ve studovně, je 4.

 

 

Studium bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření:

 • - vstup do budovy je možný pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem;
 • - při vstupu do budovy bude badatel povinen použít zde připravený dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou;
 • - badatel se musí prokázat potvrzením o absolvování antigenního/PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 7 dní.       Doklad o ukončeném očkování (oběma dávkami) bude akceptován pouze starší 14 kalendářních dní;
 • - badatel, jemuž bude umožněn vstup do NTM, bude vyzvednut na služební vrátnici a bude odveden do studovny;
 • - v studovně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na vyhrazené místo (je možno odložit již v muzejní šatně);
 • - obsluha studovny mu určí místo pro studium;
 • - po celou dobu pobytu v prostorách NTM musí mít badatel zakrytá ústa a nos respirátorem;
 • - je zakázáno v prostorách NTM jíst;
 • - badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru a s doprovodem zaměstnance NTM.

 

 

Otevírací doba knihovny:
Úterý, středa – 9:00 – 17:00


Knihovna NTM je veřejně přístupnou specializovanou knihovnou s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu.

Knihovna vznikla společně se založením muzea v roce 1908 a později byla obohacena velmi cennými fondy dvou významných knihoven – knihovny Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách (Průmyslové jednoty), která tvoří převážnou část historického fondu knihovny NTM, a knihovny Spolku architektů a inženýrů (SIA).

V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků a je každoročně doplňován o odbornou literaturou nejen české, ale i zahraniční provenience.

Knihovna NTM poskytuje pouze prezenční výpůjčky ve své studovně.