PROVOZ BADATELNY

Badatelna Archivu NTM/Archivu architektury MAS NTM bude ve dnech 28. a 29. 12. 2021 pro veřejnost uzavřena.

 

Před objednáním do badatelny zvažte, zda je vzhledem k možnému riziku nákazy Vaše badatelská návštěva skutečně nutná. Vezměte v úvahu fakt, že studium může trvat i několik hodin v prostoru, kde se nachází více cizích osob včetně obsluhy.

Po dobu platnosti epidemiologických opatření obnoví badatelna Archivu NTM/Archivu architektury MAS NTM v Praze svou činnost od 1. 6. 2021 za následujících podmínek:

- otevírací doba: úterý a středa 9:00 – 17:00;

- otevírací doba je určena pouze pro předem objednané badatele;

- objednání ke studiu probíhá pouze prostřednictvím e-mailu badatelna@ntm.cz nebo telefonicky na tel. čísle 220 399 301;

- ve své žádosti uveďte co nejpřesnější označení archiválií, které žádáte ke svému studiu (lze použít i formulář dostupný zde: pro ANTM);

- přesný termín návštěvy badatelny (datum a čas) bude následně oboustranně domluven, zejména s ohledem na dostupnost archiválií.

Teprve potvrzením konkrétního času od služby v badatelně je termín návštěvy v badatelně rezervován.

Upozornění: vstup nebude povolován badatelským dvojicím či skupinám, ale pouze jednotlivcům. Maximální počet badatelů, kteří mohou být v badatelně, je 3.

 

Bádání bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření:

- badatel se musí prokázat potvrzením o absolvování antigenního/PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 7 dní. Doklad o ukončeném očkování (oběma dávkami) bude akceptován pouze starší 14 kalendářních dní;

- vstup do budovy NTM je možný jen se zakrytými ústy a nosem respirátorem, který je badatel povinen si ponechat nasazený po celou dobu přítomnosti v budově;

- při vstupu do budovy si badatel vydezinfikuje ruce zde připraveným prostředkem;

- badatel, jemuž bude umožněn vstup do NTM, bude vyzvednut na služební vrátnici a bude odveden do badatelny;

- v badatelně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na vyhrazené provizorní místo (šatny jsou uzavřeny);

- obsluha badatelny mu určí místo pro studium;

- je zakázáno v prostorách NTM jíst;

- badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru a s doprovodem zaměstnance NTM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************************

Otevírací doba:
Úterý, středa – 9:00 – 17:00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium)

Kontakt:

badatelna@ntm.cz
+ 420 220 399 201
(pouze v době otevření badatelny)

Jak se k nám dostanete:

Archiv je dostupný ze stanice metra „Hradčanská“ (linka A), tram 1, 12 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Náměstí Republiky“ (linka B), tram. 8 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Vltavská“ (linka C), tram. 1 a 25, zastávka „Letenské náměstí“.

Umístění budovy: mapa zde>.

 

Upozornění pro badatele:

Termín studia určuje služba badatelny, kapacita badatelny je omezena na 4-10 míst dle rozměru archiválií. Čekací lhůta může být delší  také kvůli uložení části archivních souborů v mimopražském depozitáři.

Žádáme badatele, aby své badatelské požadavky službě badatelny specifikovali co nejpřesněji nejpozději tři pracovní dny před domluveným termínem studia, resp. u archiválií, které je nutné dovést z mimopražského depozitáře, pak nejpozději dva pracovní dny před datem dovozu. Toto datum bude oznámeno badateli během komunikace se službou badatelny. Na pozdější požadavky nebude možné brát zřetel.

Žádáme badatele, aby si objednávali ke studiu pouze počet archiválií, který jsou schopni osobně prostudovat. Celkové množství předkládaných archiválií na den se řídí platným Badatelským řádem NTM, tj.: 5 kartonů, 5 výkresových rolí/desek nebo 20 jednotlivin. Položky se nesčítají!

Poskytnutí informací z archiválií bez jejich osobního prostudování, tj. odborná rešerše, se zpoplatňuje dle platného Ceníku služeb NTM.

Žádosti o zhotovení (náhledových) kopií z archiválií, i bez jejich osobního prostudování, budou brány jako žádosti o provedení digitalizace a jako takové zpoplatněny dle platného Ceníku služeb NTM.

Další dokumenty související s provozem badatelny lze nalézt v sekci Dokumenty.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.