PhDr. Jan Hozák - publikační činnost

1. publikační činnost

Hozák Jan: Rakousko-uherské válečné loďstvo objektivem fotografů. In: Jelínek Jaroslav (ed.): Rakousko-uherské válečné námořnictvo ve fotografii, Praha 2014, s. 11-22.

Hozák Jan: Závodní dráha AVUS a svět automobilových závodů ve dvacátých a třicátých letech 20. století. In: Miloš Hořejš a kol.: Jiří Kristián Lobkowicz. Aristokrat s duší závodníka. Kapitoly z dějin české aristokracie a automobilismu, Praha 2014, s. 202-218.

Hozák Jan: Člověk a stroj v 19. století. In: Člověk a stroj v české kultuře 19. století, sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha 2013, s. 9-21, ISBN 978-80-200-2232-5.

Hozák Jan – Havelková Michaela (eds.): Emil Zimmler, Moje inženýrské paměti. Národní technické muzeum – Město Nymburk - Scriptorium, edice Manu propria 7/1+7/2, Praha 2013, 431+323s, ISBN 978-80-7037-227-2.

Hozák Jan: Automobil Benz na Pražském hradě v roce 1898. Obrazové svědectví o epizodě z počátků motorismu v Čechách. In: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945 (eds. Miloš Hořejš – Jiří Křížek a kol.), Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 31, Praha 2012, s. 17-24.

Hozák Jan: Jízda prince Jindřicha 1909 (Prinz-Heinrich-Fahrt 1909). In: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945 (eds. Miloš Hořejš – Jiří Křížek a kol.), Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 31, Praha 2012, s. 25-42.

Hozák Jan: Nejstarší fotografie automobilu v pražských ulicích. Reburber – Zpravodaj Národního technického muzea, č. 7/2012, s. 6-8.

Hozák Jan: Princ Heinrich Fahrt 1909 - obrazový dokument z počátku motorismu ve sbírkách NTM. Reburber – Zpravodaj Národního technického muzea, 7/2002, s. 26-29.

Hozák Jan: Technik hledí na svět. In: Stříteský Hynek (ed.), Vladimír List: Žil jsem pro elektrotechniku. Práce z dějin techniky a přírodních věd 30, Národní technické muzeum, Praha 2012, s. 28-40.

Hozák Jan: Veřejnost a technické a průmyslové památky (zkušenost z Národního technického muzea). In: Průmyslové dědictví 2, Ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, ed. Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová, vydalo: Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze 2010, str. 16 – 21.

Hozák Jan: Cukrovarnictví a Národní technické muzeum v Praze. In: Listy cukrovarnické a
řepařské, 126, září-říjen 2010, č. 9-10, str. 278-279.
Hozák Jan: Zázemí prvních českých aviatiků. In: Čas rychlých kol a křídel ve sb. Zíbrtova Kostelce 2007, České Budějovice 2008, s. 120 – 128, ISBN 978-80-7394-068-3.
Hozák Jan: Příběh Národního technického muzea. Praha, NTM, 2008.
Hozák Jan – Scheufler Pavel: Tvář průmyslové doby : svědectví fotografie = A portrait of the industrial age : captured in photography. Praha, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT – NTM, 2007.
Hozák Jan: Zapomenutí a opomíjení ze světa techniky v 19. století. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia. KLP, Praha 2007, ISBN 80-86791-43-2, s. 305-310.
Hozák Jan: Technický pokrok v 19. století. In: Vzdělání a osvěta v české kultuře. Sborník příspěvků z 24. plzeňského sympozia. ÚČL AV ČR, Praha 2004, ISBN 80-85778-43-2, s. 60-74.
Hozák Jan – Štoll Ivan: Ilustrované dějiny. Věda a technika v českých zemích. Praha, Fragment, 2002.
Hozák Jan: Telegraf a telefon. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19 století. Sborník příspěvků z 21. plzeňského sympozia. KLP, Praha 2002, ISBN 80-85917-88-2, s. 32-43.
Hozák Jan – Štoll Ivan: Věda a technika v českých zemích. Havlíčkův Brod, Fragment, 2002.
Hozák Jan: Technika v životě Pražanů před sto lety (1890–1900) = Technology in the life of Praguers one hundred years ago = Die Technik im Leben der Bewohner von Prag vor einhundert Jahren. Praha, NTM, 2000.
Hozák Jan: Technika a smrt. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. KLP, Praha 2000, ISBN 80-85917-79-3, s. 368-282.
Hozák Jan: Vojta Náprstek a muzejnictví. Praha, NTM, 1998.
Hozák Jan: Národní technické muzeum v Praze : historie, současnost, sbírky. Praha, NTM, 1997.
Hozák Jan: National technical museum in Prague : past-present-collections. Praha, NTM, 1997.
Hozák Jan: Technisches Nationalmuseum in Prag : Geschichte-Gegenwart-Sammlungen. Praha, NTM, 1997.
Hozák Jan – Scheufler Pavel: Rudolf Bruner-Dvořák : Krásné časy : Opava 14.5.-10.6.1996. Opava, Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 1996.
Hozák Jan – Scheufler Pavel: Krásné časy : Rudolf Bruner-Dvořák, momentní fotograf. Praha, NTM – Grafopritn-Neubert, 1995.
Hozák Jan – Kožíšek Petr: 100 let automobilu v Čechách = 100 years of automobilism in Bohemia = Sto let automobilu v Čechách. Praha, Technický magazín, 1993.
Hozák Jan: Josef Ressel 1793–1857. Praha, NTM, 1993.
Hozák Jan: Smích a stroj (zamyšlení nad vztahem člověk a technika v 19. století). In: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. ČSAV, Praha 1991, s. 172-177 a 271.
Hozák Jan: Iluze a realita české velikosti. Sonda do českého sebevědomí v době jubilejní výstavy 1891. In: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. ČSAV, Praha 1990, s. 125-130, 248-249.
Hozák Jan: Poznámka ke vztahu člověk, stroj, příroda. In: Člověka příroda v novodobé české kultuře. Národní galerie, Praha 1989, ISBN 80-7035-000-8, s. 233-235.
Hozák Jan: Technika jako odívaná. In: Průmysl a technika v novodobé české kultuře. ČSAv, Praha 1988, s. 189-196, 287-288.
Hozák Jan – Josefovič Miloš: Československé letectví. Praha, NTM, 1988.
Jílek František a kol., Hozák Jan (obrazová část): Studie o technice v českých zemích 1800–1918. IV., Údobí nástupu monopolního kapitalismu. Praha, NTM, 1986.
Jílek František a kol., Hozák Jan (obrazová část): Studie o technice v českých zemích 1800–1918. II., Údobí nástupu monopolního kapitalismu. Praha, NTM, 1984.
Jílek František a kol., Hozák Jan (obrazová část): Studie o technice v českých zemích 1800–1918. I., Údobí průmyslové revoluce. Praha, NTM, 1983.
2. konference

 

 

 

Hozák Jan: Tovární práce ve světle dobových svědectví tzv. Kleplovy sbírky vzpomínek a rukopisů v Archivu NTM. 34. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století: Útisk, charita, vyloučení – sociální 19. století (27. 2. – 1. 3. 2014), Západočeské muzeum Plzeň, 27. 2. 2014.

Hozák Jan: Vzhůru do oblak. Balonové létání od Jubilejní výstavy 1891 do začátku první světové války. Týden vědy a techniky (1. – 15. 11. 2014), Knihovna AV ČR, 12. 11. 2014.

Hozák Jan: Okruh AVUS a svět automobilových závodů na přelomu 20. a 30. let 20. století. Příspěvek na semináři Jiří Kritián Lobkowicz (1907 - 1932) v NTM dne 22. května 2012.

Hozák Jan: Reklamní plakáty s technickou tematikou ve sbírce A NTM. Předneseno 14. 6. 2012 v rámci přednášek pro veřejnost.
Hozák Jan: Plán Rudolfovy vodní štoly v Praze jako pramen dobové hornické práce. Předneseno na konferenci Věda, technika a umění v rudolfinské době, NTM Praha 16. 10. 2012
Hozák Jan: Technik hledí na svět. Předneseno na semináři Vladimír List - osobnost české techniky, NTM Praha 4. 10. 2011
Hozák Jan: JUDr. Rudolf Rumples, vzduchoplavec a muzejník. Předneseno na konferenci Do dálek i výšek. Rekordy českých (československých) pilotů, balonů a letadel 1911-2011, 12. 5. 2011
Hozák Jan: „Národní (?) technické muzeum?“ Předneseno na konferenci Muzea a muzejnictví v 19. a 20. století, Ústí nad Labem 22. – 23. dubna 2010.
Hozák Jan: Cukrovar v Mnichově Hradišti. Předneseno na konferenci Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci v ČR, konané v NTM ve dnech 22.-23. 6. 2010.
Hozák Jan: referát Veřejnost a její vztah k technickým a průmyslovým památkám v českém prostředí na konferenci Průmyslové dědictví: Ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry; v rámci Bienále industriální stopy v Praze, říjen 2009.
Hozák Jan: příspěvek Zázemí českých aviatiků účast na konferenci Čas rychlých kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašparem, Kostelec nad Vltavou v rámci Zíbrtova Kostelce, 26.-27. 5. 2007.
Hozák Jan: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. 26. plzeňské sympozium, 23.-25. února 2006.
Hozák Jan: Technický pokrok v 19. století. Vzdělání a osvěta v české kultuře. 24. plzeňské sympozium, 4.-6. března 2004.
Hozák Jan: Telegraf a telefon. Komunikace a izolace v české kultuře 19 století. 21. plzeňské sympozium, 8.-10. března 2001.
Hozák Jan: Technika a smrt. Fenomén smrti v české kultuře 19. století. 20. plzeňské sympozium, 9.-11. března 2000.
Hozák Jan: Smích a stroj (zamyšlení nad vztahem člověk a technika v 19. století). Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. 16.-18. března 1989.
Hozák Jan: Iluze a realita české velikosti. Sonda do českého sebevědomí v době jubilejní výstavy 1891. Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. 12.-14. března 1987.
Hozák Jan: Poznámka ke vztahu člověk, stroj, příroda. Člověk a příroda v novodobé české kultuře. 13.-15. března 1986.
Hozák Jan: Technika jako odívaná. In: Průmysl a technika v novodobé české kultuře. 14.-16. března 1985.