Profesní zaměření - PhDr. Jan Hozák

Hlavní badatelský zájem J. Hozáka směřuje k období přelomu 19. a 20. století, k ikonografii techniky a průmyslu, k prezentaci techniky na výstavách, dále k dějinám technického muzejnictví a k počátkům letectví. Velkou část svého působení v NTM také věnoval popularizaci techniky a technického muzejnictví. Autorsky spolupracoval na řadě výstav, např. Československé letectví (1988), Industriální architektura – nevyužité dědictví (1990), Fotografovali Jubilejní výstavu 1891 (1991), Průmyslová kultura v Čechách (1991), Krásné časy – momentní fotograf Rudolf Bruner-Dvořák (1995), Tvář průmyslové doby (2007).