Pracovníci

PhDr. Zdeněk Vácha
 • vedoucí Archivu Národního technického muzea
 • tel: 220 399 196
 • zdenek.vacha@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: chemie, silniční doprava, dějiny techniky, technické muzejnictví; sbírku archiválií různé provenience. Odpovídá za zpracování registratury NTM.
 

Bc. Helena Cedlová

 • archivářka
 • tel: 220 399 292
 • helena.cedlova@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: elektrotechnika, informatika, akustika, textilní strojírenství a sbírky: cenných papírů; cirkulářů; plaket, medailí, mincí a drobné plastiky.

 

Mgr. Kateřina Lounová

 • archivářka
 • tel: 220 399 181
 • katerina.lounova@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: architektura a stavitelství, hornictví, hutnictví, a sbírku audiovizuálních archiválií (fotografie-audiovize).

 

Mgr. Zuzana Nedbalová

 • archivářka
 • tel: 220 399 223
 • zuzana.nedbalova@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: polygrafie, foto-kino, průmyslový design a sbírky fotografií a grafiky.
 
Mgr. Jaromír Patočka, Ph.D.
 • archivář
 • tel: 220 399 221
 • jaromir.patocka@ntm.cz
 • spravuje tématické okruhy: lodní doprava, letecká doprava, strojírenství, spotřební průmysl a sbírku plánů a výkresů.

PhDr. Romana Petrunčíková (od 10. 5. 2021 mateřská dovolená)

 

Martin Ulrich