Dokumenty

Badatelský řád Archivu NTM>

 

Dokumenty badatelské:

Badatelský list Archivu NTM>

Žádost o předložení archiválií (objednávka)>

Žádost o povolení vlastního reprodukčního zařízení>

 

Objednávka služeb:

Ceník služeb archivu NTM

Upozorňujeme, že archiv nabízí pouze služby vyznačené v modré části ceníku. Ostatní položky ceníku zajišťují jiná oddělení NTM a tudíž se na tuto část ceníku nevztahuje příloha č. 4 vyhlášky 645/2004 Sb.

Žádost o vyhotovení elektrografické kopie>

Žádost o rešerši>