Provoz badatelny

návrh průčelí vily, Vít Obrtel

UPOZORNĚNÍ: badatelna bude ve dnech 20., 21., 27. a 28. 12. uzavřena.

 

Před objednáním do badatelny zvažte, zda je vzhledem k možnému riziku nákazy Vaše badatelská návštěva skutečně nutná. Vezměte v úvahu fakt, že studium může trvat i několik hodin v prostoru, kde se nachází více cizích osob včetně obsluhy.

Badatelna Archivu NTM/Archivu architektury MAS NTM v Praze funguje za následujících podmínek:

- otevírací doba: úterý a středa 9:00 – 17:00;

- otevírací doba je určena pouze pro předem objednané badatele;

- objednání ke studiu probíhá pouze prostřednictvím e-mailu badatelna@ntm.cz nebo telefonicky na tel. čísle 220 399 201;

- ve své žádosti uveďte co nejpřesnější označení archiválií, které žádáte ke svému studiu (lze použít i formulář dostupný zde: pro ANTM);

- přesný termín návštěvy badatelny (datum a čas) bude následně oboustranně domluven, zejména s ohledem na dostupnost archiválií (některé se musí přivézt z archivu mimo Prahu).

Teprve potvrzením konkrétního času od služby v badatelně je termín návštěvy v badatelně rezervován.

Počet badatelů, kteří mohou být přítomni zároveň v badatelně, je omezen.

 

Bádání bude probíhat i nadále za zpřísněných hygienických opatření:

- vstup do budovy NTM (tedy i do badatelny) je možný jen se zakrytými ústy a nosem respirátorem, který je badatel povinen si ponechat nasazený po celou dobu přítomnosti v budově;

- při vstupu do budovy si badatel vydezinfikuje ruce zde připraveným prostředkem;

- badatel, jemuž bude umožněn vstup do NTM, bude vyzvednut na služební vrátnici a bude odveden do badatelny;

- v badatelně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na vyhrazené místo;

- obsluha badatelny mu určí místo pro studium;

- je zakázáno v prostorách badatelny jíst;

- badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru a s doprovodem zaměstnance NTM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******

Otevírací hodiny: úterý a středa 10-15 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium).

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny. Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.

Upozornění pro badatele:

Žádáme badatele, aby si objednávali ke studiu pouze počet archiválií, který jsou schopni osobně prostudovat. Celkové množství předkládaných archiválií na den se řídí platným Badatelským řádem NTM, tj.: 5 kartonů, 5 výkresových rolí/desek nebo 20 jednotlivin. Položky se nesčítají!

Poskytnutí informací z archiválií bez jejich osobního prostudování, tj. odborná rešerše, se zpoplatňuje dle platného Ceníku služeb NTM.

Žádosti o zhotovení (náhledových) kopií z archiválií, i bez jejich osobního prostudování, budou brány jako žádosti o provedení digitalizace a jako takové zpoplatněny dle platného Ceníku služeb NTM.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.

 
Dokumenty ke stažení

  • Ceník služeb
    Upozorňujeme, že badatelna nabízí pouze služby vyznačené v modré části ceníku. Ostatní položky ceníku zajišťuje jiné oddělení NTM a tudíž se na tuto část ceníku nevztahuje příloha č. 4 vyhlášky 645/2004 Sb.