Fondy a sbírky

Fondy a sbírky

Unikátnost Archivu architektury a stavitelství (AAS) nespočívá pouze ve stáří sbírek a reprezentativním zastoupení jednotlivých slohů, ale také v nebývalé celistvosti shromážděného materiálu, která není pro soubory tohoto druhu příliš obvyklá. Kromě výtvarně hodnotných architektonických plánů a skic se v archivu nacházejí rovněž stavební plány, fotografie i široká škála písemných dokumentů (korespondence, osobní doklady architektů a stavitelů aj.). Akviziční činnost stále pokračuje.

Většina archivních fondů v AAS není uspořádána, což komplikuje praktické možnosti předkládání celých archivních souborů ke studiu. Je však schůdné dohledávat jednotlivé architektonické projekty i soutěžní návrhy. Proto se zájemcům z řad badatelů doporučuje specifikovat téma zadané archivní rešerše co možná nejkonkrétněji. Řada významných výkresů a skic byla zdigitalizována a je možné si objednat tyto skeny. Chcete-li publikovat zobrazení z fondů AAS v publikaci nekomerčního charakteru, obraťte se na Muzeum architektury a stavitelství NTM s žádostí o poskytnutí reprodukčního práva.

Akviziční činnost stále pokračuje. Pokud víte o osobním fondu nějakého architekta působícího na území českých zemí, nebo máte sami ochotu podílet se na rozšíření archivu a sbírek architektury a stavitelství, kontaktujte naše archiváře a kurátory.