Fondy a sbírky

Fondy a sbírky

Unikátnost Archivu architektury a stavitelství (AAS) nespočívá pouze ve stáří sbírek a reprezentativním zastoupení jednotlivých slohů, ale také v nebývalé celistvosti shromážděného materiálu, která není pro soubory tohoto druhu příliš obvyklá. Kromě výtvarně hodnotných architektonických plánů a skic se v archivu nacházejí rovněž stavební plány, fotografie i široká škála písemných dokumentů (korespondence, osobní doklady architektů a stavitelů aj.). Akviziční činnost stále pokračuje.

Většina archivních fondů v AAS není uspořádána, což komplikuje praktické možnosti předkládání celých archivních souborů ke studiu. Je však schůdné dohledávat jednotlivé architektonické projekty i soutěžní návrhy. Proto se zájemcům z řad badatelů doporučuje specifikovat téma zadané archivní rešerše co možná nejkonkrétněji. Řada významných výkresů a skic byla zdigitalizována a je možné si objednat tyto skeny. Chcete-li publikovat zobrazení z fondů AAS v publikaci nekomerčního charakteru, obraťte se na Muzeum architektury a stavitelství NTM s žádostí o poskytnutí reprodukčního práva.

Akviziční činnost stále pokračuje. Pokud víte o osobním fondu nějakého architekta působícího na území českých zemí, nebo máte sami ochotu podílet se na rozšíření archivu a sbírek architektury a stavitelství, kontaktujte naše archiváře a kurátory.

ARCHITEKTURA

Pozůstalosti a osobní archivy význačných českých architektů, doplňované z dalších zdrojů, tvoří základ Archivu architektury Národního technického muzea, který obsahuje více než 130 autorských fondů. Slohově počíná obdobím historismů, časově zahrnuje období od poloviny 19. století do současnosti, a místně území Čech a Moravy s převahou pražských materiálů. Archivní dokumenty mají velmi pestrou formu – skici, výkresy, plány, fotografie, negativy, korespondence, osobní doklady, firemní dokumenty a prospekty.


Velmi reprezentativně jsou zastoupena období historických slohů (Josef Zítek, Josef Schulz, Antonín Wiehl, Antonín Viktor Barvitius)secese (Jan Kotěra, Josef Fanta, Alois Dryák, Jan Koula, Bohumil Hubschmann), českého kubismu (Pavel Janák, Josef Gočár) a zejména meziválečné období počínající purismem (Vít Obrtel, Evžen Linhart, Bedřich Feuerstein) a vrcholící funkcionalismem (Jan Gillar, Oldřich Tyl, Kamil Roškot, Josef Štěpánek, Pavel Janák, Josef Gočár, Otakar Novotný a další). Z novějšího období a současnosti se podařilo získat pozůstalost Otto Rothmayera, nejvýznamnějšího Plečnikova žáka, nebo libereckého ateliéru SIAL. Hlavním pořádacím principem katalogu zpracovaných fondů je autorský rejstřík architektů.

STAVITELSTVÍ

Badatelna Archivu NTM a Muzea architektury a stavitelství NTM se 6. ledna 2015 otevírá ve zkušebním režimu. Badatelům je zpřístupněna část archivních fondů a sbírek, která se v průběhu následujících měsíců bude rozšiřovat. Po dobu rekonstrukce zázemí archivního pracoviště nefunguje spojení s mimopražským depozitářem. Dostupnost všech archivních fondů a sbírek se předpokládá na květen 2015.

Otevírací hodiny: úterý a středa 9-17 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium).

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny. Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.

Soubor fondů a sbírek z oboru stavitelství úzce souvisí s fondy uloženými v Archivu Národního technického muzea a rovněž s trojrozměrnou sbírkou stavitelství. Jsou zde zastoupeny fondy významných osobností a firem působících zhruba v období od konce 19. století po současnost (A. Lanna, B. Belada, firmy Brázdil a Ješ, M. Klement, K. Friedrich, a další).

Obor pozemního stavitelství je prezentován plány historických konstrukcí, silničními mapami, fotografiemi ze stavby silnic a učebními texty. Archivní fond Mosty obsahuje soutěžní návrhy ze soutěží na pražské mosty (kresby, plány, fotografie, výpočty a dokumenty k mostům dřevěným, řetězovým, ocelovým, kamenným a železobetonovým české a rakousko-uherské provenience, i mosty pařížské, londýnské a americké). Tento fond obsahuje také fotografickou i plánovou dokumentaci mostů již neexistujících. Sbírka Stavitelství zahrnuje fotografická alba a dokumenty též k tématice živelných pohrom. Obor vodního stavitelství je zastoupen sbírkou fotografické a plánové dokumentace k regulaci řek (Labe, Vltava), výstavbě jezů (Kolín, Štětí), zdymadel (Obříství), hydroelektráren (Hradec Králové), průplavů, přehrad apod. Reprezentována je rovněž oblast vodárenství, kanalizace a plynárenství. Mezi vzácnějšími archiváliemi nalezneme např. výkresy malostranské vodárny z konce 18. století či plán hradčanského vodovodu.