4.10. - 6.10.2012 - PAMÁTKY 2012

Čtvrtek, 4. říjen 2012 (Celý den)
4.10. - 6.10.2012 - PAMÁTKY 2012

Ve dnech 4. – 6. 10. 2012 se na výstavišti v Praze Holešovicích uskutečnil první ročník odborného veletrhu Památky. Záštitu nad tímto novým veletrhem zaměřeným na regeneraci, financování a využití památek poskytlo mezi dalšími odbornými institucemi i Národní technické muzeum, které se veletrhu zúčastnilo rovněž jako vystavovatel. Na svém stánku prezentovalo především své sbírky stavitelství a projekt Centra stavitelského dědictví v Plasích, kde shodou okolností aktuálně započala památková obnova budovy klášterního pivovaru.

Veletrh Památky vzbudil zájem návštěvníků především z řad odborné veřejnosti a studentů odborných škol, kteří jej veskrze hodnotí jako velmi záslužný počin. Nezbývá si tedy než přát, aby se tento nový veletrh dočkal i následujících ročníků.

4.10. - 6.10.2012 - PAMÁTKY 2012
4.10. - 6.10.2012 - PAMÁTKY 2012
4.10. - 6.10.2012 - PAMÁTKY 2012