Obnovení činnosti studovny a knihovny NTM od 1.6.

Obnovení činnosti studovny a knihovny NTM od 1.6.

Po dobu platnosti epidemiologických opatření obnoví studovna Knihovny NTM svou činnost od 1. 6. 2021 za těchto podmínek:

  • otevírací doba: úterý a středa 9:00 – 17:00.
  • otevírací doba je určena pro všechny badatele, budou odváděni ostrahou jako obvykle

Upozornění: vstup nebude povolován studujícím dvojicím či skupinám, ale pouze jednotlivcům. Maximální počet studujících, kteří mohou být ve studovně, je 4. Více o podmínkách vstupu v aktualitě.

 

Studium bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření:

- vstup do budovy je možný pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem;

- při vstupu do budovy bude badatel povinen použít zde připravený dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou;

- badatel se musí prokázat potvrzením o absolvování antigenního/PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 7 dní. Doklad o ukončeném očkování (oběma dávkami) bude akceptován pouze starší 14 kalendářních dní;

- badatel, jemuž bude umožněn vstup do NTM, bude vyzvednut na služební vrátnici a bude odveden do studovny;

- v studovně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na vyhrazené místo (je možno odložit již v muzejní šatně);

- obsluha studovny mu určí místo pro studium;

- po celou dobu pobytu v prostorách NTM musí mít badatel zakrytá ústa a nos respirátorem;

- je zakázáno v prostorách NTM jíst;

- badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru a s doprovodem zaměstnance NTM.

 

Před Vaším objednáním do studovny zvažte, zda je vzhledem k možnému riziku nákazy Vaše badatelská návštěva skutečně nutná. Vezměte v úvahu fakt, že studium může trvat i několik hodin v prostoru, kde se nachází více cizích osob včetně obsluhy.