Čas pro přírodu - recyklace starých mobilů - pomoc Ukrajině

Čas pro přírodu - recyklace starých mobilů - pomoc Ukrajině

Projekt REMOBIL je neziskový projekt sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů. Naše knihovna se letošní rok zapojila do akce Čas pro přírodu, jejíž výtěžek jde na pomoc Ukrajině. Cílem je nasbírat a zrecyklovat co nejvíce mobilních telefonů.

V minulém roce se kampaně zúčastnilo více než 100 knihoven a sebralo se 5 670 nepotřebných mobilů.

Sběr probíhá od 15. 3. do 30. 4. v kampani Čas pro přírodu s cílem sesbírat 10 tisíc mobilů a tím nejen pomoci přírodě, ale také přispět 100 tis. Kč na pomoc Ukrajině zmítané válkou. 

Krabici do které lze házet staré a nefunkční mobily, naleznete v 2. patře vestibulu před vchodem do knihovny. Více informací naleznete v přiloženém letáčku a na https://remobil.cz/casproprirodu/

Čas pro přírodu - recyklace starých mobilů - pomoc Ukrajině