4.9.2014 – od 16:00 - Přednáška profesora RNDr. Dalibora Štyse, CSc.: Jiří František Buquoy – český polyhistor celoevropského významu

Čtvrtek, 4. září 2014 (Celý den)
4.9.2014 – od 16:00 - Přednáška profesora RNDr. Dalibora Štyse, CSc.: Jiří František Buquoy – český polyhistor celoevropského významu

V přednášce vysvětlí profesor Dalibor Štys některé momenty mimořádného díla hraběte Jiřího Františka Buquoye (1781 – 1851), který se věnoval mnoha odvětvím přírodních věd s důrazem na matematiku, technice i národohospodářství a byl také úspěšným vynálezcem a podnikatelem, vyvinul mimořádně tvrdé, těžké a tmavé hyalitové sklo a parní stroj vlastní konstrukce. Zasazoval se o technický pokrok a roli hrál i na poli politickém, především v roce 1848.

Přednáška začíná od 16:00.