28.11.2012 - XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Středa, 28. listopad 2012 (Celý den)
28.11.2012 - XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.
Soubory: