28.11.2012 - XXXIII. Sympozium z dějin geodézie a kartografie

Středa, 28. listopad 2012 (Celý den)
28.11.2012 - XXXIII. Sympozium z dějin geodézie a kartografie
Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.