11.10.2012 - Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.: „Přínos G. J. Mendela včelařství“

Čtvrtek, 11. říjen 2012 - 17:00

Přednáška se koná u příležitosti probíhající výstavy Mendel 190. Výstavu Mendel 190 uspořádalo NTM a Mendelovo muzeum Masarykovy univerzitě v Brně.