V TECHNICE JE BUDOUCNOST - Prohlídka expozic s tabletem

V TECHNICE JE BUDOUCNOST - Prohlídka expozic s tabletem

Program „V technice je budoucnost“ využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice Národního technického muzea žákům základních a studentům středních škol. Aplikace v tabletech navazuje na expozice muzea, jejím obsahem jsou úkoly různých typů, ale také doprovodná videa a animace.

V současné době se nekonají žádné edukační aktivity v NTM. Děkujeme za pochopení.

Témata programu

Doprava, Fotografický ateliér a Interkamera, Technika v domácnosti, Chemie kolem nás, Architektura, stavitelství a design - dočasně nedostupné, Tiskařství (anotace témat naleznete níže)

Tyto workshopy jsou určeny pro žáky II. stupně ZŠ. Vytvořeny jsou interaktivní edukativní hry na tabletech, lze tak vstoupit do virtuálního prostředí, nechat se provést vývojem daného oboru, plnit řadu úkolů, zábavnou formou získat nové vědomosti a doplnit znalosti ze školy. Moderní a atraktivní formou prezentujeme žákům a studentům technické obory a odhalujeme taje řemesel a techniky. Program je sestaven pro jednu třídu, maximálně 25 osob. Cena jednoho workshopu je 70 Kč za žáka/studenta. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.
 

Průběh workshopů

  • workshopy vedou naši vyškolení lektoři vždy v dané epozici muzea
  • žáci nebo studenti během workshopů pracují se zapůjčenými tablety
  • workshopy trvají 60 minut
  • po skončení workshopu navazuje individuální prohlídka ostatních expozic muzea

Návaznost RVP ZŠ

  • Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda (obory Fyzika, Chemie), Člověk a společnost (obor Dějepis), Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie
  • Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní.

Rezervace workshopů

Workshopy trvají 60 minut a konají na základě rezervace v úterý až pátek od 12:00 do 15:00.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na pedagogika@ntm.cz nebo na telefonním čísle 220 399 230.


Anotace témat

Doprava

Fotografický ateliér a Interkamera

Technika v domácnosti

Chemie kolem nás

Architektura, stavitelství a design - dočasně nedostupné