PRACOVNÍ LISTY EXPOZIC NTM

PRACOVNÍ LISTY EXPOZIC NTM

Žáci druhého stupně ZŠ mohou poznat a propátrat sedm expozic muzea za pomoci pracovních listů v programu Všezvěd Všudybud. Samostatně vyhledávají informace v expozici a řeší úkoly v pracovním listě za vedení lektora, který jim pomáhá v navigaci po expozici, odpovídá na dotazy a uvádí vyhledávaná fakta do souvislostí.

Témata programu

Doprava automobilový, Doprava železniční a letecká, Fotografický ateliér a Interkamera, Technika v domácnosti, Chemie kolem nás , Architektura, stavitelství a design , Tiskařství (anotace témat naleznete níže)

Program je sestaven pro jednu třídu, maximálně 30 osob. Cena jednoho workshopu je 70 Kč za žáka. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.
 

Průběh workshopů

  • workshopy vedou naši vyškolení lektoři vždy v dané expozici muzea
  • žáci během workshopů pracují s pracovními listy
  • každý žák dostane potřebné pomůcky: tužku, podložku s klipem
  • lektor se všemi žáky projde pracovní list, seznámí se správným řešením, zhodnotí práci žáků
  • workshopy trvají 45 minut
  • po skončení workshopu navazuje individuální prohlídka ostatních expozic muzea

Návaznost RVP ZŠ

  • Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda (obory Fyzika, Chemie), Člověk a společnost (obor Dějepis), Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie
  • Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní

Rezervace workshopů

Pro rezervaci nás kontaktujte na edukace@ntm.cz nebo také na telefonním čísle 220 399 230

 


 

Anotace témat

Doprava automobilová

Doprava železniční a letecká

Fotografický ateliér a Interkamera

Technika v domácnosti

Chemie kolem nás

Architektura, stavitelství a design - dočasně nedostupné

Tiskařství