"JAK SE MĚŘÍ SVĚT" Edukační program k výstavě

Výstava s názvem „Jak se měří svět“ představuje historické i současné dalekohledy, teodolity, námořní sextanty, pomůcky na tvorbu map a navigační stanice GPS. Mezi 200 prezentovanými předměty je několik unikátů: sextant Josta Bürgiho a teodolit Heinricha Stolle z doby Rudolfa II., zrcadlový sextant z majetku Napoleona I. nebo náš nejvýznamnější astronomicko-geodetický přístroj 20. století – cirkumzenitál. Edukační program ve výstavě je připraven především žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ. Připraveny jsou dva programy: Astronomická měření a Terestrická (pozemní) měření.

Astronomická měření: Žáci si vyzkouší měření výšky nebeských těles za pomoci replik historických měřících přístrojů  (Jakubova hůl, astroláb, sextant, kvadrant). Změří hvězdný čas a seznámí se s tvorbou hvězdného globu.

Terestrická (pozemní) měření: Žáci za pomoci provázkové metody vytýčí pravý úhel pozemku. Seznámí se s staroegyptskou gromou, použitím záměrného kříže, kontrolou pravého úhle geodetickými zrcátky. Zjistí  vzdálenosti k neznámému bodu na základě podobnosti trojúhelníků. Inspirují se, jak vyrobit vizírku,  jednoduchý přístroj na určení na základě podobnosti trojúhelníka.

Cena jednoho workshopu je 90 Kč za žáka. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.

Rezervace workshopů

Workshopy trvají 90 minut a konají na základě předchozí rezervace v pátek od 9:00 do 12:00.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na edukace@ntm.cz nebo na telefonním čísle 220 399 230.