ENTER PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ENTER PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

„ENTER“ je interaktivní edukativní program NTM se zaměřením na fyziku a chemii. Jeho témata vycházejí ze struktury sbírkového fondu muzea.

Témata programu

Balon, Domácnost, Energie, Fotografie, Gramofon, Čas, Chemie pro osmičku, Chemie pro devítku, Optika, Kniha, (anotace témat naleznete níže).

Tyto workshopy jsou určeny pro žáky II. stupně ZŠ. Workshopy jsou plné aktivit, kterých se žáci přímo účastní a tím si vše můžou "osahat". Program je sestaven pro jednu třídu, tedy pro 15-30 žáků. Cena jednoho workshopu je 90 Kč za žáka. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.

Workshop Kniha se koná vždy ve středu a je určen pro žáky od 4. třídy.

Průběh workshopů

  • workshopy vedou naši vyškolení lektoři, kteří žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem
  • žáci během workshopů pracují s interaktivními modely či replikami muzejních exponátů a ke všem tématům mají k dispozici pracovní listy
  • workshopy trvají 120 minut, během workshopu je obvykle jedna desetiminutová přestávka

Návaznost RVP ZŠ

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda (obory Fyzika, Chemie), Člověk a společnost (obor Dějepis), Člověk a svět práce

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní.
 

Rezervace workshopů

Workshopy trvají 120 minut a konají na základě rezervace v úterý a čtvrtek (záčátek lze zvolit v 9:00, 9:30 nebo 10:00). Workshop Kniha se koná vždy ve středu (záčátek lze zvolit v 9:00, 9:30 nebo 10:00) v atraktivním prostředí expozice Tiskařství.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na edukace@ntm.cz


Anotace témat

Domácnost

Žáci se seznámí s různými přístroji a pomůckami k dorozumívání, pokusí se přenést slovní informaci. Porovnají svítivosti žárovek a zářivek. Dále porovnají účinnost vaření na elektrické plotýnce a v rychlovarné konvici. Na závěr se seznámí s principem jednoduchého rádia - krystalky.

klíčová slova
• komunikace
• účinnost ohřevu
• svícení
• výkon a příkon
• teplo

prováděné experimenty
• předávání zpráv pomocí různých komunikačních přístrojů
• porovnání příkonu a světelného výkonu žárovek a zářivek
• sestavení jednoduchého rádia - krystalky
• rychlost přivedení vody k varu v různých podmínkách

 
Optika
Žáci se seznámí s dobou Rudolfa II.,sestaví dalekohled, obeznámí se s jeho součástmi, jeho funkcí a změří rozlišovací schopnost. Rozloží bílé světlo na barevné části a pak prozkoumají jeho neviditelné oblasti. Nakonec světlo zas složí a vyzkouší si poznávat spektra různých zdrojů.

klíčová slova
• spektrum
• optický hranol
• čočka
• dalekohled
• ohnisková vzdálenost
• rozlišovací schopnost

prováděné experimenty
• astronomický dalekohled
• sestavení jednoduchého dalekohledu, měření jeho ohniskové vzdálenosti a rozlišovací schopnosti
• rozkládání světla optickým hranolem
• porovnávání spektrer různých zdrojů, rozložených odrazem na mřížce


Balón
Velmi poutavé téma, ve kterém žáci odhalí jak pracuje křídlo letadla, zjistí co má společného vrtulník, letadlo a semínko tropické rostliny zanonia? Na modelu křídla poznají princip aerodynamického vztlaku.

klíčová slova
• letecký profil
• letecké snímkování
• letadla těžší než vzduch
• aerodynamický vztlak

prováděné experimenty
•  demonstrace vztlaku na křídle
•  demonstrace menší hustoty horkého vzduchu
•  výroba horkovzdušného balónu
•  ukázka účinku snížení tlaku na objem balónu pomocí vývěvy
•  ukázky letu pokojových modelů letadel

 


Čas
Žáci sestaví vlastní sluneční hodiny a vyvodí principy jejich činnosti. Změří si tep Marciho kyvadlem jako lékaři v 17. století. Zopakují si zákonitosti pohybu nebeských těles a jejich souvislost s měřením času, budou pracovat s modelem Pražského orloje - nastaví zvolené datum a čas. Vyzkouší si práci s vodními, svíčkovými i hvězdnými hodinami. Postaví kamenný stavebnicový model Stonehenge a pochopí účel této stavby.

 

klíčová slova
• kmitání - kyvadlo