ENTER PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

„ENTER“ je interaktivní edukativní program NTM se zaměřením na fyziku a chemii. Jeho témata vycházejí ze struktury sbírkového fondu muzea.

 

Témata programu

Motory, Ložiska - smykové tření a valivý odpor, Pružiny, Mechanismy, Teplo. Témata jsou součástí osnov odborných škol i gymnaziální fyziky. Anotace témat naleznete níže.

Tyto workshopy jsou určeny pro studenty gymnázií a středních škol. Workshopy jsou plné aktivit, kterých se žáci přímo účastní a tím si vše můžou "osahat". Program je sestaven pro jednu třídu, tedy pro 15-30 žáků. Cena jednoho workshopu je 90 Kč za studenta. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.

Průběh workshopů

  • workshopy vedou naši vyškolení lektoři, kteří žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem
  • studenti během workshopů pracují s interaktivními modely či replikami muzejních exponátů, část workshopů probíhá v expozicích muzea
  • workshopy trvají 90 minut

Návaznost RVP G

  • Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda (obor Fyzika), Člověk a svět práce
  • Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní

Návaznost RVP SŠ strojírenství

  • Vzdělávací oblasti: Odborné vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání (obor Fyzika)
  • Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence odborné

Rezervace workshopů

Workshopy trvají 90 minut a konají na základě rezervace vždy ve středu 9:00 -14:00.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na edukace@ntm.cz nebo na telefonním čísle 220 399 230 nebo na rezervace@ntm.cz

 


Anotace témat

Motory
Fyzikálně-technický workshop, při němž je třída žáků rozdělena do dvou učeben, kde v jedné si žáci pohrají s motory s vnějším spalováním (Stirlingovy a parní motory) - a to s pomocí měřidel od Verniera, vlastních výpočtů i prostým pouštěním. Druhá polovina zkoumá motory s vnitřním spalováním  (zážehové dvoudobé i čtyřdobé), činnost karburátoru při nastartovaném motoru, seřizování ventilů aj. Po výměně následují ukázky zajímavých motorů v dopravní hale a jejich popis. Workshop je vhodný pro gymnázia i nespecializované střední odborné školy.
 

Ložiska - smykové tření a valivý odpor
V učebně si studenti zopakují podstatu výpočtu smykového tření i valivého odporu a jimi působených ztrát. Manipulativně si každý pohraje s kluznými i valivými ložisky všech druhů – ložiska jsou tříděna podle hledisek. Seznámí se s realizaci prvního valivého ložiska Leonarda da Vinci, ale i s novinkami od firmy SKF. Vše ,,si osahají“ rukama. Dále si vyzkouší tvrdost kuliček  odrazovou metodou a uvidí způsob opravy kluzného ložiska odléváním Pb-Sn kompozice. Téma završuje čtyřminutové video výroby valivých ložisek. V expozici se žáci pokusí odpovědět na motivační otázky týkající se dobře viditelných kluzných ložisek a třecích součástí zejména u parních lokomotiv, motocyklů a kol. Program  je vhodný ve variantě pro gymnázia nebo pro odborné školy.

Pracovní list ke stažení (pdf.)
 

Pružiny (vhodné pro střední školy s technickým zaměřením)
V učebně si žáci tříděním podle hledisek osahají všechny druhy pružin, pomocí měřidel si u vybrané pružiny vytvoří jejich charakteristiku na počítači, u jiné si vyzkouší, kolik energie se do ní vejde, u další sledují na počítači harmonický pohyb kmitání závaží na pružině a prozkoumají tlumiče kmitání. Na krátkém videu uvidí výrobu pružiny na automatu. V expozicích potom  budou žáci zkoumat vývoj a způsob odpružení jízdních kol, motocyklů a parních lokomotiv. Program je vhodný (a upravený) pro gymnazia i odborné školy.

Pracovní list ke stažení (pdf)

 

Mechanismy
V učebně se žáci seznámí s principem mechanismů na modelu a praktickým "osaháním" základních čtyřčlenných i klikových mechanismů, jako např. mechanismus stěračů, šicího stroje, pantografu, kompresoru aj. si model propojí s realitou.   Na počítači sledují sinusovou závislost zdvihu pístu na pootočení kliky. V expozicích žáci tyto mechanismy sledují na vystavených exponátech jízdních kol, motocyklů, automobilů a lokomotiv ale i tiskařských strojů.  Workshop je vhodnější pro odborné školy.

Pracovní list ke stažení (pdf.)

Elektromagnetismus

Tento workshop ideálně sleduje osnovy středoškolské fyziky a využívá bohatého vybavení pomůckami k tomuto tématu. Žáci jsou pro jednotlivé experimenty rozděleni do malých skupin, v nichž si vyzkouší:

Zviditelnit magnetické pole přímého vodiče, magnetické pole cívky, vytvořit si jednoduchý elektromagnet, přesvědčit se, že se v cívce pohybující se v magnetickém poli indukuje napětí, osobním kontaktem se seznámit s indukční cívkou, prověřit Lenzův zákon na magnetu padajícím trubkou, sestavit si a proměřit transformátor, prakticky se naučit Flemingovo pravidlo levé ruky o směru působení síly, navinout a rozběhnout elektromotorek.

Dále mohou prozkoumat relé, zvonek, voltmetr či ampérmetr a uvidí činnou krystalku (obvod RLC) a historické elektromotory.

Workshop je výborným doplňkem výuky Fyziky a je možné ho zařadit před i po výkladu teorie.

Pracovní list ke stažení (pdf)