ENTER PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

„ENTER“ je interaktivní edukativní program NTM se zaměřením na fyziku a chemii. Jeho témata vycházejí ze struktury sbírkového fondu muzea.

 

Témata programu

Motory, Ložiska - smykové tření a valivý odpor, Pružiny, Mechanismy, Teplo. Témata jsou součástí osnov odborných škol i gymnaziální fyziky. Anotace témat naleznete níže.

Tyto workshopy jsou určeny pro studenty gymnázií a středních škol. Workshopy jsou plné aktivit, kterých se žáci přímo účastní a tím si vše můžou "osahat". Program je sestaven pro jednu třídu, tedy pro 15-30 žáků. Cena jednoho workshopu je 90 Kč za studenta. V ceně je zahrnut i vstup do NTM.

Průběh workshopů

 • workshopy vedou naši vyškolení lektoři, kteří žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem
 • studenti během workshopů pracují s interaktivními modely či replikami muzejních exponátů, část workshopů probíhá v expozicích muzea
 • workshopy trvají 90 minut

Návaznost RVP G

 • Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda (obor Fyzika), Člověk a svět práce
 • Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní

Návaznost RVP SŠ strojírenství

 • Vzdělávací oblasti: Odborné vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání (obor Fyzika)
 • Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence odborné

Rezervace workshopů

Workshopy trvají 90 minut a konají na základě rezervace vždy ve středu 9:00 -14:00.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na edukace@ntm.cz nebo na telefonním čísle 220 399 230 nebo na rezervace@ntm.cz

 


Anotace témat

Motory
Fyzikálně-technický workshop, při němž je třída žáků rozdělena do dvou učeben, kde v jedné si žáci pohrají s motory s vnějším spalováním (Stirlingovy a parní motory) - a to s pomocí měřidel od Verniera, vlastních výpočtů i prostým pouštěním. Druhá polovina zkoumá motory s vnitřním spalováním  (zážehové dvoudobé i čtyřdobé), činnost karburátoru při nastartovaném motoru, seřizování ventilů aj. Po výměně následují ukázky zajímavých motorů v dopravní hale a jejich popis. Workshop je vhodný pro gymnázia i nespecializované střední odborné školy.
 

Ložiska - smykové tření a valivý odpor
V učebně si studenti zopakují podstatu výpočtu smykového tření i valivého odporu a jimi působených ztrát. Manipulativně si každý pohraje s kluznými i valivými ložisky všech druhů – ložiska jsou tříděna podle hledisek. Seznámí se s realizaci prvního valivého ložiska Leonarda da Vinci, ale i s novinkami od firmy SKF. Vše ,,si osahají“ rukama. Dále si vyzkouší tvrdost kuliček  odrazovou metodou a uvidí způsob opravy kluzného ložiska odléváním Pb-Sn kompozice. Téma završuje čtyřminutové video výroby valivých ložisek. V expozici se žáci pokusí odpovědět na motivační otázky týkající se dobře viditelných kluzných ložisek a třecích součástí zejména u parních lokomotiv, motocyklů a kol. Program  je vhodný ve variantě pro gymnázia nebo pro odborné školy.

Pracovní list ke stažení (pdf.)
 

Pružiny (vhodné pro střední školy s technickým zaměřením)
V učebně si žáci tříděním podle hledisek osahají všechny druhy pružin, pomocí měřidel si u vybrané pružiny vytvoří jejich charakteristiku na počítači, u jiné si vyzkouší, kolik energie se do ní vejde, u další sledují na počítači harmonický pohyb kmitání závaží na pružině a prozkoumají tlumiče kmitání. Na krátkém videu uvidí výrobu pružiny na automatu. V expozicích potom  budou žáci zkoumat vývoj a způsob odpružení jízdních kol, motocyklů a parních lokomotiv. Program je vhodný (a upravený) pro gymnazia i odborné školy.

Pracovní list ke stažení (pdf)

 

Mechanismy
V učebně se žáci seznámí s principem mechanismů na modelu a praktickým "osaháním" základních čtyřčlenných i klikových mechanismů, jako např. mechanismus stěračů, šicího stroje, pantografu, kompresoru aj. si model propojí s realitou.   Na počítači sledují sinusovou závislost zdvihu pístu na pootočení kliky. V expozicích žáci tyto mechanismy sledují na vystavených exponátech jízdních kol, motocyklů, automobilů a lokomotiv ale i tiskařských strojů.  Workshop je vhodnější pro odborné školy.

Pracovní list ke stažení (pdf.)

Teplo
(Téma je důležitou kapitolou při výuce strojů i Fyziky)  V Učebně je pro žáky připraveno devět pokusů, které ve skupinkách absolvují. Jsou to: 

 1. Kalorimetrická rovnice
 2. Měření křivky tuhnutí slitiny Sn - Pb (teploměr - Vernier)
 3. Měření Stirlingova motoru (tlakoměr – Vernier)
 4. Měření účinnosti varné konvice (+ termostatický bimetalový spínač) 
 5. Sytá pára - tlakový hrnec 
 6. Stavová rovnice – termoska
 7. Výměník tepla - chladič 
 8. Práce tepla
 9. Měření Peltierova článku v obou režimech

V expozicích je pozornost žáků soustředěna na výměníky tepla vystavených exponátů. Workshop je výborným doplňkem Fyziky všech typů škol a zároveň koresponduje s výukou odborných předmětů na technických školách.

Elektromagnetismus

Tento workshop ideálně sleduje osnovy středoškolské fyziky a využívá bohatého vybavení pomůckami k tomuto tématu. Žáci jsou pro jednotlivé experimenty rozděleni do malých skupin, v nichž si vyzkouší:

Zviditelnit magnetické pole přímého vodiče, magnetické pole cívky, vytvořit si jednoduchý elektromagnet, přesvědčit se, že se v cívce pohybující se v magnetickém poli indukuje napětí, osobním kontaktem se seznámit s indukční cívkou, prověřit Lenzův zákon na magnetu padajícím trubkou, sestavit si a proměřit transformátor, prakticky se naučit Flemingovo pravidlo levé ruky o směru působení síly, navinout a rozběhnout elektromotorek.

Dále mohou prozkoumat relé, zvonek, voltmetr či ampérmetr a uvidí činnou krystalku (obvod RLC) a historické elektromotory.

Workshop je výborným doplňkem výuky Fyziky a je možné ho zařadit před i po výkladu teorie.

Pracovní list ke stažení (pdf)

Létání

Workshop Létání obsahuje veškerou teorii zdůvodňující létání předvedenou na pokusech v učebně a prohlídku vybraných leteckých exponátů v dopravní hale.

Žáci uvidí a nebo zkusí: Teplovzdušnou pistolí naplnit a vypustit balón, Heliem naplnit a vypustit mikrotenový sáček, křídlo letadla jako šikmou desku a jako nerovnoměrně obtékané těleso, vrtuli, plachtění a inspirace přírodou, princip letu ptáků, mávadlo, bumerang. Na závěr uvidí 5min. historické video s prvními historickými, většinou tragickými pokusy o létání.

Prohlídka v hale sleduje základní prvky vystavených letadel - od Kašparova Blériota až po výklad letu vrtulníku.

Workshop je vhodný pro střední, ale i pro základní školy.

Optika II

Workshop Optika II je zaměřen zejména na čočky, zrcadla a z nich sestavené dalekohledy. Nejprve žáci uvidí v mlžné komoře paprsky laserů procházející čočkami, zrcadly a hranolem. Následuje práce na stole s plošnými čočkami a paralelními dvojlasery. Např. najdeme ohniskovou vzdálenost spojky i rozptylky, určíme úhel úplného odrazu paprsku, zjistíme princip a změříme ohnisko Fresnelovy čočky. Než žáci sestaví sady dalekohledů, zjistí ohniskové vzdálenosti čoček a vypočítají přiblížení Keplerova dalekohledu. U předložených brýlí (spojek) určí počet dioptrií. Následuje seznámení s Galileovým dalekohledem (divadelním kukátkem) a Newtonovým, zrcadlovým dalekohledem. Všechny typy dalekohledů jsou k dispozici.

Při dostatku času prozkoumáme spektrum světla spektroskopy (každý žák svým) a porovnáme spektrum slunce, žárovky, zářivky a LEDky.

Workshop je vhodný před i po probrané teorii.