Videa

Stirlingův motor 2017

 

Projekt V technice je budoucnost - leden 2015

 

Edukativní projekt Enter pro ZŠ – květen 2011

Národní technické muzeum (NTM) se stalo na začátku roku 2006 příjemcem grantu JPD3 v rámci opatření 3.1. Více než dvouletý projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Cílem projektu bylo vytvořit ve spolupráci se školami nový interaktivní edukativní program NTM se zaměřením na fyziku pro II. stupeň základních škol a zapojit se tím do procesu změn ve školství – podpořit principy nově schváleného Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Projekt na půdě NTM úspěšně funguje dodnes.

 

Vyrob si svůj Stirlingův motor – květen 2011
Dne 5. května 2011 se v Národním technickém muzeu uskutečnilo finále soutěže „Vyrob si svůj Stirlingův motor“.