Edukační programy pro školy

 

Představení nabídky

 

Programy pro děti, žaky a studenty se již staly běžnou součástí nabídky muzea. Považujeme proto za užitečné Vás alespoň ve zkratce s těmito mimořádně úspěšnými lektorskými programy seznámit.

Stála nabídka

 • "ENTER PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY" je opravdu jedinečným „vstupem“ do světa vědy a techniky. „ENTER“ je interaktivní edukativní program NTM se zaměřením na fyziku a chemii pro žáky základních škol.  Jeho témata vycházejí ze struktury sbírkového fondu muzea. Z nejzajímavějších pomůcek používaných při programu je třeba zmínit  cameru obscuru, historický gramofon s troubou, model pražského orloje, kamennou stavebnici Stonehenge, funkční modely parních strojů.
   
 • "ENTER PRO STŘEDNÍ ŠKOLY" navazuje na úspěšnou tradici ENTERU pro ZŠ. Tyto workshopy jsou určeny pro studenty gymnázií a středních škol a jsou plné aktivit, kterých se žáci přímo účastní a mohou si tak vše "osahat". Fyzikálně-technické workshopy svou odbornou úrovní uspokojí i náročné studenty.
 • Program "KIDS´ LAB ABRAKADABRA" je zaměřený na podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd s cílem umožnit dětem doslova osahat si chemii pomocí experimentů a hrou načerpat nové vědomosti. Program je navržený pro děti od 2. do 7. třídy tak, aby získaly první vědomosti o chemii pomocí zábavných a praktických chemických pokusů.

 • STARTIN PRO ZŠ – DŮLEK je program určený všem žákům základních škol. Odehrává se v expozicích Hornictví, Hutnictví, Rudný a Uhelný důl. Co pojí pazourek, páku, měděnou rudu či vodní kolo? Pojďte hledat odpověď v NTM v Praze! Workshop Vás interaktivní formou seznámí s počátky dolování, principy vybraných mechanizmů a světem hornin. Vše prozkoumáme na tom nejzřetelnějším a nejnázornějším středověkém výrobním postupu.

 • Nezapomínáme ani na naše nejmenší v mateřských školách. V programu "MOUREK A MAŠINKY" se děti dozví, co pro naše prapradědečky a  praprababičky znamenal v 19. století objev parní lokomotivy a budou si moci parní lokomotivy prohlédnout. Hodinový program je veden hravou formou. Výklad je prokládán básničkami a písničkami.
   
 • Máte rádi osvědčené pracovní listy? Žáci II. stupně ZŠ mohou propátrat sedm expozic muzea za pomoci PRACOVNÍCH LISTŮ. Samostatně vyhledávají informace v expozici a řeší úkoly v pracovním listě za vedení lektora, který jim pomáhá, odpovídá na dotazy a uvádí vyhledávaná fakta do souvislostí.
   

Edukační programy k výstavním projektům

 • Výstava s názvem Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu“ představuje celou šíři činnosti architekta, vynálezce a podnikatele Josepha Hardtmutha, úspěšnou firmu, kterou založil a která dosáhla světové proslulosti, její historii a výrobky. Edukační program ve výstavě je připraven především žáky I. a II. stupně ZŠ. 

  Tužka. Grafit. Slon a lev. Co mají společného? Přijďte prozkoumat dílo a práci Josepha Hardtmutha, vynálezce, architekta a podnikatele. Zjistíte, jak se tužky vyrábějí, ověříte si vodivost grafitu a naučíte se základní kopírovací techniky. 

 

 

 • Většinu našich programů jsme schopni po předchozím objednání přizpůsobit potřebám žáků s různým postižením, týka se
  i žáku se speciálními vzdelávacími potrebami. Neváhejte nám napsat: edukace@ntm.cz.
  Bezbariérový vstup do muzea se nachází dole vpravo od schodiště k hlavnímu vstupu do budovy muzea. Další praktické informace o přístupnosti budovy muzea se dočtete například v dubnovém vydání časopisu Můžeš.

 

 

Rezervace workshopů

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně sedm dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na edukace@ntm.cz nebo také na telefonním čísle 220 399 230.

Vedle vzdělávacích programů NTM můžete využít také nabídku specializovaných workshopů v expozici Televizní studio, při kterých se seznámíte s televizní technikou, která sloužila v letech 1997 až 2011 ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství České televize na Kavčích horách, a vyzkoušíte si práci televizních odborníků (více informací zde), nebo komentovaných prohlídek expozice Rudný a uhelný důl (více informací zde). Komentované prohlídky expozic pro studenty středních škol jsou možné po předchozí individuální objednávce.