Konference semináře

Britské velvyslanectví v Praze a Národní technické muzeum si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Stavební technologie v olympijském Londýně 2012“ a následnou diskuzi.
 

32. ročník tradičního setkání geodetů a kartografů
Letošní seminář bude věnován vývoji barevného filmu, koncepci studiových televizních zařízení, historii přenosové TV techniky, systémům TV vysílání a archivaci zvukových záznamů
Archiv Národního technického muzea a Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádají dne 4. října 2011 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým interdisciplinární seminář Vladimír List osobnost české techniky.
Mezinárodní konference, Praha 24. – 26. května 2011
Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pořádá dne 19. dubna 2011 mezioborový seminář „Motorismus a šlechta v českých zemích 1894–1945“. Seminář je první akcí konanou v rámci projektu "Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě“, který je podpořen Ministerstvem kultury.
Oddělení exaktních věd NTM pořádá 15. prosince 2010 tradiční sympozium Z dějin geodézie a kartografie.
Národní technické muzeum pořádá ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 tradiční Seminář z dějin hornictví a Seminář z dějin hutní výroby. První den setkání proběhne Seminář z dějin hornictví věnovaný tématu Jáchymovský smolinec a kovové radium. Druhý den jednání bude věnován Semináři z dějin hutní výroby, kde bude dán prostor nejrozmanitějším tématům.
V Národním technickém muzeu se konal ve dnech od 5. do 6. 8. 2010 21. ročník mezinárodní konference o historii kola, jíž se zúčastnili badatelé z mnoha zemí světa, z Irska, Velké Británie, Francie, Finska, Nového Zélandu, Německa, USA, Maďarska, Holandska, Kanady, Austrálie nebo Belgie.
Národní technické muzeum se aktivně zapojuje do edukativní činnosti Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví (CITeM). Ve dnech 18. a 19. května 2010 pořádáme dvoudenní seminář pro pracovníky muzeí a galerií z cyklu Muzea a digitalizace.
Dne 29. dubna 2009 se v Národním technickém muzeu konalo zatím poslední setkání Sekce specializovaných archivů při České archivní společnosti. Archiv Národního technického muzea a „Archiv architektury a stavitelství“ Muzea architektury a stavitelství při NTM jako hostitelé využily této příležitosti k prezentaci své činnosti.