Konference semináře

Konference k architektonické soutěži o návrh SH Bečov - příkladná obnova přilehlých objektů a areálů.

Organizátor Národní památkový ústav
Místo konání Národní technické muzeum v Praze
Datum konání 16. 1. 2013
Vstup volný, bez povinné registrace

Zpřístupňování historických důlních děl, jejich výzkum a památková ochrana. Středa 5. prosince 2012 v 10 hodin, kinosál Národního technického muzea.

Účastnický poplatek 50,- Kč. Přednášející, studenti a důchodci ZDARMA.

Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.

Srdečně Vás zveme na tradiční seminář z dějin hornictví.

Ve dnech 4. – 6. 10. 2012 se na výstavišti v Praze Holešovicích uskutečnil první ročník odborného veletrhu Památky. Záštitu nad tímto novým veletrhem zaměřeným na regeneraci, financování a využití památek poskytlo mezi dalšími odbornými institucemi i Národní technické muzeum, které se veletrhu zúčastnilo rovněž jako vystavovatel. Na svém stánku prezentovalo především své sbírky stavitelství a projekt Centra stavitelského dědictví v Plasích, kde shodou okolností aktuálně započala památková obnova budovy klášterního pivovaru.

Seminář bude polytématicky zaměřen na vývoj hutnictví železa v českých zemích a dějiny železáren.Seminář proběhne v úterý 4. prosince 2012 v Národním technickém muzeu.
Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.
Sekce rozhlasové, televizní a filmové techniky – 7. listopadu 2012 v 9:00 hod. v kinosále NTM

Připomenutí dvojího výročí Rudolfa II. (1552–1612), císaře římského, krále českého a uherského

V roce 2012 si připomínáme dvojí výročí spojené se jménem panovníka Rudolfa II. uplyne 400 let od jeho smrti a 460 let od narození. Praha se stala v době jeho panování hlavním městem římské říše a jedním z významných evropských měst. Císař Rudolf II. vybudoval z Pražského hradu výstavné sídlo, ve kterém panovala relativní náboženská svoboda. Byl velkým milovníkem nejen umění, ale též obdivovatelem vědy a vědeckých přístrojů. Do Prahy proto pozval nejrůznější umělce, vědce, techniky i řemeslníky. Podporoval takové vědce, jako byli Tadeáš Hájek z Hájku, Johannes Kepler nebo Tycho Brahe. Jeho zásluhou také vznikla pozoruhodná kolekce uměleckých předmětů, přírodnin, vědeckých předmětů i kuriozit.

Od počátku roku 2012 se Národní technické muzeum stalo jedním ze spoluřešitelů výzkumného záměru v programu Národní a kulturní identity MKČR „Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů“. V jeho rámci proběhne dne 31. 8. 2012 od 10:00 do 14:00 na hradě Kost prezentační workshop s ukázkami historických způsobů opracování kamene.

Národní technické muzeum ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR v.v.i., Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Českou astronomickou společností a Společností pro dějiny věd a techniky pořádají konferenci "Věda, technika a umění v rudolfínské době".

Koncern Českomoravská-Kolben-Daněk představuje jeden ze symbolů kovoprůmyslu českých zemí. ČKD a její předchůdci patřili k našim nejvýznamnějším producentům široké škály výrobků počínaje cukrovarnickými stroji, alternátory, generátory či elektromotory, pokračuje téměř všemi druhy dopravních prostředků a konče nejrůznějšími domácími spotřebiči. ČKD vyvážela do mnoha evropských zemí i do zámoří, zaměstnávala tisíce dělníků, své továrny měla v řadě českých i moravských měst. Výrazným způsobem proto ovlivňovala hospodářský i sociální vývoj českých zemí.

Jiří Kristián Lobkowicz (1907-1932) - Aristokrat, automobilový závodník, sportovní veslař... člověk.
Dovolujeme si Vás pozvat na letošní třetí ročník leteckého semináře, tentokrát s názvem "Než podmaníme vzduch…" s podtitulem - "Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy". Tento seminář se bude konat v budově NTM v úterý 15. května 2012.

Britské velvyslanectví v Praze a Národní technické muzeum si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Stavební technologie v olympijském Londýně 2012“ a následnou diskuzi.
 

32. ročník tradičního setkání geodetů a kartografů
Letošní seminář bude věnován vývoji barevného filmu, koncepci studiových televizních zařízení, historii přenosové TV techniky, systémům TV vysílání a archivaci zvukových záznamů
Archiv Národního technického muzea a Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádají dne 4. října 2011 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým interdisciplinární seminář Vladimír List osobnost české techniky.