Konference semináře

Národní technické muzeum hodlá 3. prosince 2014 uspořádat 55. seminář z dějin hutnictví. Tématika není omezena, ale rádi uvítáme referáty se vztahem k letošním hutnickým výročím (vznik komorních železáren na Podbrdsku 1594, patent pudlovací pece H. Corta 1784, patent duplexního pochodu v kladenských hutích 1894, apod.).

Národní technické muzeum vás srdečně zve na konferenci Věda a technika v českých zemích za první světové války, která se uskuteční 14. října v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.    

Muzeum dopravy a oddělení vědy a techniky Národního technického muzea pořádá dne 9. září 2014 již 5. ročník leteckého historického semináře "Bez koňských sil se také létá". Bezmotorové létání od počátků do současnosti. Uvítáme historické studie i vzpomínky letců na léta dávno i nedávno minulá.
Datum a místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7. Uzávěrka přihlášek 31. července 2014.
Dotazy: Michal Plavec, kurátor letecké sbírky, +420 220 399 289, michal.plavec@ntm.cz

Seminář zaměřený na výuku chemie, určený pedagogům i studujícím

Konference k projektu Daguerreobase

Obraz minulosti, odraz současnosti !

Národní technické muzeum, Praha / National Technical Museum, Prague

Kostelní 42, Praha 7 !!

Setkání pro nové poskytovatele obsahu

22–23 January 2014

V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte z organizačních důvodů svou účast!
e-mail: karol.smehil@ntm.cz, irena.laboutkova@ntm.cz; 728 682 674

Pondělí 2. prosince 2013 od 11 hodin, Národní technické muzeum, kinosál

Vážení přátelé,

Národní technické muzeum v Praze  hodlá  4. prosince 2013 uspořádat 54. seminář  z dějin hutnictví. Tématika není omezena. Uvítáme přednesení Vašeho referátu  z problematiky, kterou se zabýváte. Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu v dějinách  železářství, budou publikovány ve zvláštním svazku Rozprav NTM.

Uzávěrka přihlášek je 30. října 2013.

Pozvánka na vzpomínkové a pracovní setkání u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře   Ing. Dr. h. c. Emila Zimmlera (1863 – 1950), prezidenta Masarykovy akademie práce a dlouholetého člena Technického muzea v Praze.

V rámci konference přednesou své příspěvky přední odborníci věnující se sbírání, dokumentaci a prezentaci historie techniky a průmyslu. Přednášky budou doplněny diskusí týkající se otázek historického vývoje technického muzejnictví, současné akviziční politiky, digitalizace, péče o fyzický stav a způsoby ukládání sbírkových předmětů, péče o archiválie, problematiky prezentace apod.

Národní technické muzeum ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR Vás srdečně zve na konferenci Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války (2008), mezi lety 1945 a 1960 (2009), v šedesátých letech 20. století (2010) a v období od normalizace po transformaci (2011).

Národní technické muzeum, Muzeum architektury  a stavitelství,  je spolupořadatelem 12. specializované konference stavebněhistorického průzkumu "Historické zdivo"

Železniční muzeum Národního technického muzea si vás dovoluje pozvat na jednodenní odborný seminář z cyklu Z dějin železniční dopravy pod názvem „Železnice v nás“ který se uskuteční dne 15. října 2013 v hlavní budově Národního technického muzea v Praze na Letné.