Konference semináře

Národní technické muzeum, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. zvou na tři přednášky zastůpců Israel Antiquities Authority (IAA), která je nejvýznamnější institucí v Izraeli zajišťující nejen výzkum, ale také správu a konzervaci izraelského kulturního dědictví.

Zveme Vás ve čtvrtek 20. října na konferenci doprovázející výstavu Český kinematrograf. Počátky filmového průmyslu (1896-1930). Konference proběhne v kinosále Národního technického muzea. Podrobný program naleznete v aktualitě.

Oddělení hornictví a hutnictví NTM sděluje, že se letošní seminář z dějin hutnictví, plánovaný na středu 7. prosince 2016, nebude konat z důvodu nedostatečného počtu přihlášených přednášek. Věříme, že příznivce hutnické historie budeme moci přivítat na semináři s bohatým přednáškovým programem opět v příštím roce.

Zveme Vás na tradiční seminář věnovaný ženám v československém letectví.

Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní mezioborovou konferenci konanou k připomenutí 200 let od úmrtí významné postavy českých a rakouských dějin Josepha Hardtmutha. Konference se uskuteční v Multifunkčním centru na zámku Lednice

U příležitosti stejnojmenné výstavy proběhne konference otevřená především filmovým a mediálním historikům i studentům příslušejících oborů jak z celé ČR, tak ze zahraničí. Tématem konference je vývoj kinematografie v českých zemích mezi lety 1896 a 1930 v nejrůznějších perspektivách. Abstrakty příspěvků zasílejte na adresu hynek.stritesky@ntm.cz(+420 777 710 831) do 31. 8. 2016. Bližší informace po rozkliknutí v aktualitě.

V úterý 2. června se v NTM uskuteční 8. ročník odborné konference „Křižovatky architektury“ s podtitulem „Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana“. Tématicky se konference dotkne následujících oblastí: územní plánování, městská krajina, systémy sídelní zeleně, kvalita městské krajiny a dotační tituly, město-developer-veřejnost. Registrace na www.krizovatkyarchitektury.cz

Seminář by měl být příspěvkem k problematice technických a vědeckých hraček a didaktických pomůcek a jejich vlivu na rozvoj technického myšlení dětí a mládeže. Co je technická, případně vědecká hračka, a co už není? Může být technická hračka také didaktickou školní pomůckou? Mohou polytechnické stavebnice a hračky předurčit budoucí volbu jeho povolání? Které instituce se problematice věnují/měly by se věnovat?

2. prosince 2015 se bude konat tradiční hornický seminář. Začátek konference je plánován na 9.00. Bližší informace o programu naleznete v přiloženém souboru.

Národní technické muzeum pořádá 3. prosince 56. seminář z dějin hutnictví.

Sympozium proběhne 25. 11. 2015 od 9 hodin v kinosále NTM. Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map. Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci zaměřenou na domácí a zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví s důrazem na řešení rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu, ať periodického, ročního či ad hoc. Konferenci pořádá NPÚ ve spolupráci s národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem pod záštitou České komise pro UNESCO a za podpory Ministerstva kultury ČR.

V říjnu se v prostorech Centra stavitelského dědictví v Plasích uskuteční dvě odborná setkání, a to konference Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi v pátek 16.10. a dvoudenní seminář Kámen a vápno, který proběhne 19.-20. 10. Jste srdečně zváni.

Závěrečná konference projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích se uskuteční 29. 9. 2015 od 10:00 hod. v nově obnoveném areálu Národního technického muzea v NKP Klášter Plasy. Program naleznete v příloze. 

Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití a též odkaz našich předků a podpora řemesel – to jsou základní témata veletrhu, jehož mottem je: "Dejme minulosti budoucnost!"

Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na XXXV. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Sympozium se koná ve středu 26. listopadu 2014 od 9 hodin v kinosále NTM.

Národní technické muzeum v Praze dne 4. prosince 2014 pořádá tradiční předvánoční seminář z dějin hornictví na téma: důlní díla - výzkum, využití, konverze, památková ochrana, zpřístupňování, muzea, těžba, sanace, rekultivace - II (pokračování z roku 2012).

Národní technické muzeum hodlá 3. prosince 2014 uspořádat 55. seminář z dějin hutnictví. Tématika není omezena, ale rádi uvítáme referáty se vztahem k letošním hutnickým výročím (vznik komorních železáren na Podbrdsku 1594, patent pudlovací pece H. Corta 1784, patent duplexního pochodu v kladenských hutích 1894, apod.).

Národní technické muzeum vás srdečně zve na konferenci Věda a technika v českých zemích za první světové války, která se uskuteční 14. října v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.