V sobotu 9. 12. 2023 se v NTM koná fotografický workshop jehož náplní bude vyvolávání černobílých filmů. Na workshop je třeba se předem rezervovat. Kontakt a podrobnosti k workshopu jsou uvedeny v této zprávě.

Principy vyvolávání černobílých negativních filmů. Závislost gradace, citlivosti, zrnitosti a ostrosti obrazu na použité vývojce a způsobu vyvolávání. Kritéria volby vhodné vývojky. Možnosti vyvolávání pro maximální využití citlivosti. Možnosti vyvolávání pro nejvyšší kvalitu obrazu (pro práci s malým formátem). Možnosti využití dávno prošlých filmů. Ukázka nastavení procesu bez složitého přístrojového vybavení - fotografováním šedé tabulky. Podle zájmu účastníků a časových možností  principy senzitometrie, měření hustot, stanovení vlastností materiálu dle senzitometrické charakteristiky.

Přednostně určeno pro pokročilejší fotografy, kteří mají vlastní praxi s vyvoláváním čb filmů a chtěli by si vyjasnit různé pověsti, které kolem této problematiky panují. Přijít může ale i začátečník, pokud je vnímavý a má skutečně zájem o věc.

Celkem 6 účastníků, vede Tomáš Štanzel  (v 80. letech pracovník  oddělení senzitometrie VÚZORT). Doporučujeme projít si předem metodiky:

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-188891

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-188892

Sobota 9. 12. 2023, sraz v 9.25 ve služební vrátnici NTM. Asi 45 minut přestávka na oběd, konec do 17 hodin.

Cena tvůrčí dílny je 750 Kč, Adresa k přihlášení na: photoworkshop@ntm.cz, údaje pro platbu zašleme.