V sobotu 28.10. 2023 se v NTM koná fotografický workshop jehož náplní bude proces Kyanotypie. Na workshop je třeba se předem rezervovat. Kontakt a podrobnosti k workshopu jsou uvedeny v této zprávě.

Kyanotypie je historický fotografický proces, který v posledních letech doznává značného oživení a popularity. Je to jednoduchý proces, ale navzdory tomu s velkými možnostmi. Je možno jím poměrně rychle, bez náročného školení, jen se základními chemikáliemi a nákladného zařízení získat velmi pěkné obrazy.

Účastníci si pod vedením lektora ručně zcitliví papír, na nějž pak kopírují kontaktním způsobem negativ. Obrázky mají modrou tonalitu, kterou je možno vytónovat do hnědé, zelenočerné nebo modrozelené – techniky tónování jsou součástí programu. Kyanotypií se dají vytvářet také pěkné fotogramy-možno si přinést s sebou předměty ke kopírování (ploché, aby je bylo možno přikrýt sklem).  Negativy ke kopírování si můžete přinést vlastní (formátu nejméně 6 x 6 cm, klasické filmové nebo vytištěné na digitální tiskárně), nebo je můžeme vytisknout na naší tiskárně na fólii z vašich donesených dat (vezměte více obrázků na výběr). Tvůrčí dílnu vede kurátor oddělení dějin fotografické a filmové techniky Tomáš Štanzel.

Sobota 28.10. 2023, sraz v 9:25 na služební vrátnici NTM (vchod ze suterénu vlevo od hlavního vchodu). Začátek v 9.30, konec asi v 16:45, přibližně 45 minut přestávka na oběd. Celkem 6 účastníků, pracuje se ve dvojicích. Veškeré materiály i přístroje budou k dispozici, vezměte si s sebou pracovní oblečení.

Cena workshopu 750 Kč, Přihlásit se můžete na adrese: photoworkshop@ntm.cz, údaje pro platbu zašleme.