Aktivity

Podpora v době krize pro učitele a rodiče od Národního technického muzea

Národní technické muzeum pořádá velké množství programů pro školy a spolupracuje s mnoha aktivními učiteli. V letošní nelehké situaci, která byla  pro pedagogy, děti i rodiče velmi náročná, jsme chtěli  být nápomocni a zpřístupnili jsem vybrané edukační materiály. Tematicky vycházíme z obsahu oblíbených edukačních programů NTM. Připravené materiály jsou uzpůsobeny pro práci z domova, práce s nimi je možná přímo na počítači, není třeba je tisknout. Obsahují také různé aktivity, které je možné zkoušet za pomoci doma běžně dostupných materiálů. Pedagogové tak mají možnost zastal žákům pracovní listy vhodné k doplnění učiva nebo vyzkoušení různých experimentů. Vyplněný list žák pouze uloží a zašle zpět. Některé úkoly mohou zaujmout i rodiče nebo sourozence.

Oblíbené programy Kids´ Lab ABRAKADABRA, které probíhají v NTM ve spolupráci s chemickou společností BASF, nebylo možné z důvodu epidemiologické krize navštívit. Na každý den ale byly připraveny experimenty, které si sami můžete vyzkoušet doma.  Pokusy jsou určeny pro mladší žáky a jejich rodiče i jako doplnění výuky u starších dětí.

Více informací naleznete na https://www.basf.com/cz/cz/who-we-are/education/Chemgeneration.html

Experimenty na https://www.facebook.com/BASF.CzechRepublic/


 

Národní technické muzeum není jen institucí výstavní. Kromě stálých expozic a příležitostných výstav plní v oblasti dějin věd a techniky úkoly badatelské, popularizační a zábavné. Působí zde oddělení pro dějiny techniky, které provádí aktivní výzkum, jehož výsledky přináší v podobě publikací. Pořádá semináře a konference, z nichž některé mají mevyzinárodní charakter.

 

Také popularizace techniky se odehrává buď formou přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek expozic, ale také pořádáním tvůrčích dílen z různých technických oborů a praktických předvádění, jak a na jakém principu různé stroje a zařízení fungují. Toto poslání naplňuje především muzejní pedagogika.

Při potížích s rezervací nebo doplňujích dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 220 399 230 (Jiří Čermák)