RNDr. Ivana Lorencová - publikační činnost

LORENCOVÁ, Ivana a kol. Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky. Národní technické muzeum, Praha 2015. ISBN 978-80-7037-259-3, 340 s.

LORENCOVÁ, Ivana. Sbírky pod mikroskopem v laboratořích Národního technického muzea. Chemické listy, 109, 2015, s. 8586.

LORENCOVÁ, Ivana. Expozice Chemie kolem nás v Národním technickém muzeu má nový katalog. Chemické listy, 109, 2015, s. 577578.

LORENCOVÁ, Ivana. Česká věda v boji proti virům. Antonín Holý – český chemik světového významu (scénář k mezinárodní výstavě + samostatná brožura). Ústav organické chemie a biochemie a Česká centra, Praha 2015.

LORENCOVÁ, Ivana a kol. Průvodce expozicí Chemie kolem nás. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-234-0

LORENCOVÁ, Ivana, Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea. Práce z dějin techniky a přírodních věd 33, Národní technické muzeum, Praha 2013, ISBN 978-80-7037-221-0

LORENCOVÁ, Ivana (ed.), Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Národní technické muzeum, Praha 2012. ISBN 978-80-7037-210-4

LORENCOVÁ, Ivana, Silon. In: Otto Wichterle, Scientist and Inventor. Czech Centres, Prague 2013

LORENCOVÁ, Ivana, Spolupráce Otto Wichterleho a Drahoslava Líma na objevu hydrogelů. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, ISSN 0231-9454, Praha 2012

LORENCOVÁ, Ivana, The Twisted Life Course of the Chemist Jan Roček. In: Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. Conference Proceedings (Marco Stella, Soňa Štrbáňová & Antonín Kostlán Eds.). Centre for the History of Sciences and Humanities of the Institute for Contemporary History of the ASCR. ISBN 978-80-7285-146-1. Prague 2011

LORENCOVÁ, Ivana: Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii. In: Jáchymovský smolinec a kovové rádium. Rozpravy Národního technického muzea 215, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931, s. 9–15

LORENCOVÁ, Ivana: Osobnost Otto Wichterleho a jeho přínos makromolekulární chemii. 50 let od sestrojení „čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na výrobu kontaktních čoček. In: Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6, s. .....
LORENCOVÁ, Ivana: Jan Roček, Eva Ročková. In: Sto českých vědců v exilu. (Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán (eds.)), Academia, Praha 2011. ISBN 978-80-200-1915-8, s. 459–463
LORENCOVÁ, Ivana – NOVOTNÝ, Michal (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6
LORENCOVÁ, Ivana (ed.), Jáchymovský smolinec a kovové rádium. Z dějin hornictví 40, Rozpravy Národního technického muzea 215, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931
HOŘEJŠ, Miloš – LORENCOVÁ, Ivana (eds.), Dějiny vědy a techniky 16. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 218. ISBN 978-80-7037-100-8, Praha 2011
Lorencová, Ivana: Marie Curie-Skłodowska – sto let od udělení Nobelovy ceny za objev radia. In: Československý časopis pro fyziku, 2/2011
Lorencová, Ivana: Vlastimil Matula – významná postava poválečné radiologie. Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. In: Práce z dějin techniky a přírodních věd 24. Praha, Národní technické muzeum, Praha 2010. ISBN 978-80-7037-197-8. s. 73–80
Lorencová, Ivana: Vědecká a výzkumná činnost oddělení dějin vědy a techniky v Národním technickém muzeu od jeho obnovení v roce 1993 do současnosti. In: Pěšák s noblesou. Praha 2010. ISBN 978-80-87489-03-1. s. 116–120
Janovský, I. - Lorencová, I. (ed.): 50 let kosmonautiky - výročí startu první umělé družice Země. Práce z dějin 19, NTM Praha 2008. ISBN 978-80-7037-180-0
Hořejš, M. - Lorencová, I. (eds): Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 20. NTM, Praha 2009. ISBN 978-80-7037-181-7
Lorencová, Ivana: Trendy průmyslové chemie od konce 19. století ve světě a v českých zemích. In: Vývoj biotechnologie a průmyslové chemie. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv.12, Praha 2006, s. 65-138, ISBN 80-7037-156-0
Lorencová, Ivana: Vladislav Přistoupil jako jeden z prvních českých výzkumných chemiků ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu. DVT 1/2007, s. 35-41
Lorencová, Ivana: Historické učebnice chemie v 16. - 18. století. In: Rozpravy NTM 200, Dějiny vědy a techniky 14, Praha 2006, s. 65-77, ISBN 80-7037-158-7
Lorencová, Ivana: Chemistry and Society in the 20th Century: Science, Engineering and Technology. In: Acta historie rerum naturalium necnon technicarum Vol. 9 (2006)
Lorencová, Ivana: Chemický výzkum u firmy Baťa do r. 1945. In: Tomáš Baťa – doba a společnost. Nadace T. Bati, Zlín 2007, s. 230-243
Lorencová, Ivana : Chemický výzkum ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v 1. polovině 20. století. In: Rozpravy NTM 203, Dějiny vědy a techniky 15, Praha 2007, s. 7-21, ISBN 80-7037-163-3
Lorencová Ivana – Laboutková Irena : Rudolf hrabě z Vrbna – šlechtic, podnikatel, diplomat, vědec a mecenáš umění. In: Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem, TU Ostrava 2008, s. 129-136
Lorencová, Ivana: Výstavba chemických závodů Spolku pro chemickou a hutní výrobu v období protektorátu v Rybitví u Pardubic. In: Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 20. NTM, Praha 2009. ISBN 978-80-7037-181-7
Lorencová, Ivana: Pascalina - první mechanický kalkulátor. Automatizace 1, 2008, s. 65
Lorencová, Ivana: Mechanické kalkulátory. Automatizace 2, 2008, s. 123
Lorencová, Ivana: Leibnizova mechanická kalkulačka. Automatizace 3, 2008, s. 231
Lorencová, Ivana: První sériově vyráběná a používaná kalkulačka v dějinách (1820). Automatizace 4, 2008, s. 303
Lorencová, Ivana: Charles Babbage - praotec univerzálních počítačů. Automatizace 5, 2008, s. 367
Lorencová, Ivana: Děrnoštítkové stroje Hermanna Holleritha. Automatizace 6, 2008, s. 431
Lorencová, Ivana. Nástup společnosti IBM. Automatizace 7-8, 2008, s. 499
Lorencová, Ivana: Konrad Zuse a první funkční programovatelný počítač Z3. Automatizace 9, 2008, s. 611
Lorencová, Ivana: Počítač Harvard Mark I. Automatizace 10, 2008, s. 679
Lorencová, Ivana: Počítač ENIAC. Automatizace 11, 2008, s. 739
Lorencová, Ivana: Počítače SAPO a EPOS. Automatizace 12, 2008, s. 799
Lorencová, Ivana: Byl jednou jeden článek z časopisu Popular Mechanics z roku 1954. Automatizace 1/2009, s. 99
Lorencová, Ivana: Google Story aneb neuvěřitelný mediální, technologický a obchodní úspěch nové doby. Automatizace 2/2009, s. 119
Lorencová, Ivana: Nobelovy ceny a trochu statistiky. Automatizace 3/2009, s. 211
Lorencová, Ivana: Alfred Bader aneb počátky jedné velké firmy. Automatizace 4/2009, s. 279
Lorencová, Ivana: Thomas A. Edison na návštěvě v Praze v roce 1911. Automatizace 5/2009, s. 339
Lorencová, Ivana: Lennart Nilsson a vědecká fotografie. Automatizace 6/2009, s. 399
Lorencová, Ivana: První mobilní telefon v Československu aneb začalo to před 40 lety. Automatizace 7-8/2009
Lorencová, Ivana: Letos uplyne 400 let od vydání Keplerova díla Astronomia Nova. Automatizace 9/2009
Lorencová, Ivana (zpráva): Lepka, František: Český uran 1945-2002: Neznámé hospodářské a politické souvislosti. Nakl. Knihy 555 Liberec 2003, 102 s. ISBN 80-86660-05-2. In: Český čas. historický 3/2005, s. 720
Lorencová, Ivana (zpráva): Morris, Peter J. (ed.): From Classical to Modern Chemistry: The Instrumental Revolution, The Royal Society of Chemistry, Cambridge 2002, 347 s. ISBN 0-85404-479-5
Lorencová, Ivana (zpráva): Goldstein, Donald M. - Dillon, Katherine - Wenger, Michael J.: Hirošima a Nagasaki — historie ve fotografiích (orig. Rain of Ruin, A Photographic History of Hiroshima and Nagasaki). CP Books, Brno 2005, přeložil Jakub Zeman. 176 s. ISBN 80-251-0712-4. In: Český čas. historický 2/2006, s. 447-448
Lorencová, Ivana (zpráva): Karel Pacner, František Houdek, Libuše Koubská: Čeští vědci v exilu. Karolinum 2007. In: Dějiny věd a techniky 41 (2008), s. 311
Lorencová, Ivana (zpráva): Ševčík O. - Beneš, O.: Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Grada, Praha 2009. ISBN 9788024713724 . In: ČČH 2/2009
Lorencová, Ivana: Konference Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. In: Reburber 2, Zpravodaj NTM, s. 25, Praha 2008
Lorencová, Ivana (Kronika): Konference Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem. In: DVT 4/2007
Lorencová, Ivana (Kronika): Mezinárodní odborná konference PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ KULTURNÍM POTENCIÁLEM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (4. bienále Industriální stopy 2007). In: DVT 4/2007, s. 267
Lorencová, Ivana (Kronika): Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. In: DVT 4/2007, s. 269
Lorencová, Ivana (Kronika): 24. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. In: DVT 2/2007, s. 132
Lorencová, Ivana (Kronika): Konference Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. In: DVT 2/2009