RNDr. Ivana Lorencová

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Ivana Lorencová
Titul: RNDr.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 190; 777 710 799
E-mail: ivana.lorencova@ntm.cz
   
Nejvyšší dosažené vzdělání: 1982-1987
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
Obor: chemie

1988
Státní rigorózní zkouška, titul RNDr., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
Specializace: jaderná chemie
   
Stáže, kurzy, školení: 1985
Mikrobiologický ústav ČSAV, Třeboň
Odborná praxe

2007-2008 Škola muzejní propedeutiky (Asociace muzeí a galerií)
   
Pracovní zkušenosti:

1986 - 1987
Ústav pro výrobu, výzkum a využití radioizotopů, Rádiová, Praha 10
Odborný pracovník

1997 - 2004
Gymnázium, Nad Vodovodem, Praha 10
Profesor chemie, koordinátor vzdělávacích aktivit, konzultant MŠMT pro výuku na SŠ

1999 - 2002
Vzdělávací podprogram EU Socrates/Comenius 1 (projekt evropské spolupráce mezi školami ČR, Rakouska, Belgie, Polska)
Projektový manažer

2004 - 2008
Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd
Výzkumný a vývojový pracovník

2006
Projekt Interaktivní edukativní program ENTER (grantový projekt podpořený z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3, opatření 3.1 - rozvoj počátečního vzdělávání) regionu NUTS 2 Hlavní město Praha)
Externí konzultant

2006 - 2007
Projekt Obrazy z českých dějin 1914 – 2004 (grantový projekt podpořený z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3, opatření 3.1 - rozvoj počátečního vzdělávání) regionu NUTS 2 Hlavní město Praha) Vedoucí realizačního týmu

2008 - dosud
Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Vedoucí Oddělení dějin vědy a techniky
Odbor vědeckého tajemníka

2013 expozice Chemie kolem nás, autorka

2013 výstava Věda kontra viry (60 let Ústavu pro organickou chemii a biochemii), produkční

   
Členství ve společnostech: Česká společnost chemická

Společnost absolventů a přátel Univerzity Karlovy

Společnost pro dějiny věd a techniky