PhDr. Miloš Hořejš - publikační činnost

 

2014

Miloš Hořejš: Arizace pozemkového majetku židovských elit v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu rodiny Morawetzů. In: „Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době“. Ostrava 2014 (v tisku).

Miloš Hořejš ‑ Richard Němec: Urbanismus a architektura Jihlavy ve službách komunální politiky nacionálního socialismu. In: Češi a Němci na Vysočině. Havlíčkův Brod 2014 (v tisku).

 

2013

Miloš Hořejš: Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Praha: Mladá Fronta a Národní technické muzeum 2013. ISBN 978-80-204-2773-1.

Miloš Hořejš: Emil Kolben. In: Disappeared Science. Biographical dictionary of Jewisch scholars from Bohemia and Moravia victims of nazism 1939‑1945, Šimůnek, Michal, V. ‑ Kostlán, Antonín (eds.). Červený Kostelec ‑ Praha 2013, s. 102‑110.

Miloš Hořejš: Kamilio Körner. In: Disappeared Science. Biographical dictionary of Jewisch scholars from Bohemia and Moravia victims of nazism 1939‑1945, Šimůnek, Michal, V. ‑ Kostlán, Antonín (eds.). Červený Kostelec ‑ Praha 2013, s. 117‑122.

Miloš Hořejš ‑ Jiří Křížek: Die Liechtensteine rund die Anfänge des Automobilismus in den böhmischen Ländern ‑ Počátky šlechtického automobilismu v českých zemích a Liechtensteinové. In: Pioniere des Automobils an der Neisse ‑ Pionýři automobilismu podél Nisy. Zittau-Gorltz 2013, ISBN 978-3-938583-96-8, s. 14‑223.

Miloš Hořejš: Garážování na šlechtických sídlech v počátcích automobilismu. In: Architektura ve službách motorismu. Praha 2013, s. 43‑46.

Biografická hesla do Biografického slovníku českých zemí, sv. 16 (Pavla Vošahlíková a kolektiv):

Evans, Davis (1804‑1870).

 

2012

Miloš Hořejš ‑ Jiří Křížek (eds.): Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894‑1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd 31, Praha: Národní technické muzeum 2012. ISBN 978-80-7037-216-6.

Miloš Hořejš: Identifikace osob a automobilů na fotografickém souboru hrabat Andrássy z Nového Zámku u České Lípy. In: Zprávy památkové péče, 2012, č. 4. ISSN 1210-5538, s. 265‑271.

Miloš Hořejš: Na zámku i velkostatku ‑ automobily Colloredo-Mannsfeldů. In: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894‑1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd 31, Národní technické muzeum, Praha 2012, s. 113‑140.

Miloš Hořejš: Czernin-Morzinové ‑ automobilové půlstoletí. In: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894‑1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd 31, Praha: Národní technické muzeum 2012, s. 153‑168.

Miloš Hořejš ‑ Robert Oppelt: Maxmilian von Sanleque ‑ zchudlý šlechtic v lidovém autě. In: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894‑1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd 31, Praha: Národní technické muzeum, 2012, s. 169‑184.

Miloš Hořejš: Podzemní dráha v Praze a 2. světová válka. Projekt Konsorcia versus projekt Plánovací komise. In: Vladimír List: Žil jsem pro elektrotechniku. Práce z dějin techniky a přírodních věd 30, Praha: Národní technické muzeum 2012, s. 204‑234.

Miloš Hořejš: Ulrich Ferdinand Kinský a jeho automobilová vášeň. In: Reburber 7, Zpravodaj Národního technického muzea, 2012, 2. ISSN 1805-4773, s. 33‑36.

Miloš Hořejš: Jaromír Czernin-Morzin ‑ rodinný automobilový příběh pokračuje, In: Reburber 7, Zpravodaj Národního technického muzea, 2012, 2. ISSN 1805-4773, s. 12‑15.

Miloš Hořejš: Erich Thurn-Taxis ‑ automobil jako záliba i podnikatelský záměr. In: Reburber 7, Zpravodaj Národního technického muzea, 2012, 2. ISSN 1805-4773, s. 16‑19.

Miloš Hořejš: Par Force de Chiens ‑ od parforsních honů k steeplechase. Magnus 2012, 4, s. 54‑57.

Biografická hesla do Biografického slovníku českých zemí, sv. 15 (Pavla Vošahlíková a kolektiv):

Elbogen, Richard (1860‑1933);

Elbogen, Seligmann (1827‑1905);

Elbogen, Bedřich (1875‑1934);

Eisner, Johann Ignatz (1722‑1795);

Eisner, Josef (1763‑1811);

Eissner z Eisentseinu, Jan Nepomuk Alois Josef Athanasius (1790‑1856);

Eisner z Eisensteinu, Václav Ignác (1793‑1881).

 

2011

Miloš Hořejš: První světovou válkou za volantem automobilu. Deníky knížete Josefa Colloredo Mannsfelda ze služby u K. u. K. Autotruppe. In: Mezi Martem a Memorií, Pardubice 2011, ISBN 978-80-7415-047-0, s. 151‑166.

Miloš Hořejš ‑ Barbora Stolleová: Hospodářský nacionalismus v českých zemích v letech 1938‑1945, in: Kubů, E. ‑ Jančík, D. (eds.): Nacionalismus zvaný Hospodářský, Dokořán, Praha 2010, s. 503‑587.

Miloš Hořejš ‑ Jiří Křížek: Liechtensteinové a počátky automobilismu, in: Knížecí rod Liechtensteinů v historii Zemí Koruny české. Litomyšl: Paseka 2010 (v tisku).

Miloš Hořejš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích. In: Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století / Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2011, ISBN 978-80-87211-52-6, s. 235‑258.

Miloš Hořejš: Šlechtický versus rolnický. Vzestupy a pády šlechtického podnikání v cukrovarnictví na příkladu Colloredo-Mannsfeldského cukrovaru v Opočně a Šlikovského cukrovaru v Kopidlně. Prameny a studie 47. Praha: Národní zemědělské muzeum a Národní technické muzeum 2011. ISBN (NZM) 978-80-86874-36-4. ISBN (NTM) 978-80-7037-206-7. ISSN 0862-8483, s. 512‑552.

Miloš Hořejš (ed.): Kapitoly z dějin techniky (Jubilejní sborník NTM), Dějiny vědy a techniky 16, Rozpravy NTM, Praha 2011.

Miloš Hořejš: The Influences of Aristocracy upon the Development of Motoring in Austro-Hungarian Monarchy. Proceedings of the 4th Congress of European Society for the History of Science, Barcelona.

Miloš Hořejš: Automobil, šlechtic a Velká válka. In: Dějiny vědy a techniky 16. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 218. ISBN 978-80-7037-208-1, Praha 2011, s. 89‑106.

Miloš Hořejš: Šlechtické lovecké výpravy a trofejní sbírky. In: Magnus 2011, 2, s. 22‑26.

Miloš Hořejš: Německý archeolog Walter Lung a jeho působení v Protektorátu Čechy a Morava. Terezínské listy 39, Terezín 2011, ISBN 978-80-87242-19-3, s. 119‑140.

Miloš Hořejš: Nacistická vize Prahy. Jak měla vypadat česká metropole po německém vítězství. Reflex, 2011, 37, s. 38‑44.

Biografická hesla do Biografického slovníku českých zemí, sv. 14 (Pavla Vošahlíková a kolektiv):

Dobřenský z Dobřenic, Jan (1870‑1947);

Dobřenský z Dobřenic, Jan Antonín (1854‑1900);

Dobřenská z Dobřenic, Marie (1889‑1970).

Biografická hesla do Biografického slovníku českých zemí, sv. 15 (Pavla Vošahlíková a kolektiv):

Evans, Jinkin (1825‑?).