PhDr. Miloš Hořejš

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Miloš Hořejš
Titul: PhDr.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 215; 607 966 346
E-mail: milos.horejs@ntm.cz
   
Vzdělání: 2004
Doktorandské studium na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha, specializace: hospodářské dějiny

2004
Rigorózní zkouška, titul PhDr., na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha, specializace: hospodářské dějiny

1999
Studijní pobyt na „Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg“

1996 - 2001
Studium historie a politologie na FF UK Praha, ukončení: Mgr.

1990 - 1994
Studium Střední průmyslové školy v Kolíně, obor strojírenství, ukončení: maturita
   
Pracovní zkušenosti: 2008
vedoucí odboru vědy a výzkumu Národního technického muzea Praha

2008 - 2008
vedoucí oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea Praha

2002 - 2005
Výzkumný a vývojový pracovník oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea Praha
Pracovní náplň: řešení a spolupráce na výzkumných a vývojových úkolech, organizování a aktivní účast na odborných konferencích a sympoziích, pedagogická činnost, výstavní činnost, publikační činnost, redakční a editorská činnost

2002 - 2005
Interní doktorand na Ústavu hospodářských a sociálních dějin, FF UK Praha, specializace: hospodářské dějiny
Pracovní náplň: plnění individuálního studijního plánu, přednášková činnost, asistence u přijímacího řízení, spolupráce při pořádání konferencí

2002
Senior manager Eurotel Call Centra
Pracovní náplň: zákaznický servis pro převážně zahraniční klientelu

2002 - 2002
Správní rada odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR
Pracovní náplň: příprava analýz a koncepcí pro boj s extremismem, terorismem, organizovaným zločinem

2002 - 2002
Archivář Státního okresního archivu v Kolíně
Pracovní náplň: pořádání fondů, publikační činnost

1996 – 2004
Spolupráce na různých projektech se sociologickými agenturami (Universitas, STEM, STEM-MARK, SC&C)
Pracovní náplň: vytváření dotazníků, organizace sběru dat, tazatelská činnost

1994 – 1996
Konstruktér na PC v podniku Elektrotechnika, Tesla a.s. Kolín.
Pracovní náplň: počítačová konstrukce strojírenských komponentů, tvorba grafiky, signmaking