PhDr. Martin Ebel Ph.D. - publikační činnost

Nejvýznamnější publikační činnost:
Dějiny českého stavebního práva. Praha 2007. 253 s.
Konkurs na Zemské stavební ředitelství roku 1806 aneb co musel stavitel umět. In: Dějiny staveb 2006, Plzeň 2006, s. 137–144.
Dokumentace staveb v minulosti. In: Svorník 4/2006, s. 63–70.
Krovy na historických stavebních plánech (s J. Škabradou). In: Svorník 3/2005, s. 213 – 240.
Nástin dějin českého stavebního práva. ABF, a.s., Nakladatelství Arch, Praha 2005. 64 str.
Stabilní katastr – informační souhrn. Dějiny staveb 2004, Plzeň 2005, s. 5 – 14.
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci (s Janem Beránkem a Petrem Čechem). Průzkumy památek 11-2/2004, s. 3 – 50.
Terminologie okenních a dveřních kování ve střední Evropě 18. a 19. století. Svorník 2/2004, s. 217 – 238.
Projekce v rukou předbřeznové státní byrokracie (Vývoj projektu pozdně klasicistní přestavby kostela v Liboci u Prahy od prvotního záměru k realizaci), Dějiny staveb 2003, s. 23 – 30.
Furnologie aneb hledání cesty k úspornému topení do poloviny 19. století v soudobých vzornících, Svorník 1/2003, s. 241 - 254.
Žatec (edice českých měst), Praha 2004, s. 240 – 285.
Život a dílo pražského tesaře Michaela Ranka (s J. Bláhou), Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 21 - 34.
Principy proměny vytápěcích systémů v průběhu 19. století (s J. Škabradou), Dějiny staveb 1/2001, Plzeň 2001, s. 173 - 180.