PhDr. Martin Ebel Ph.D.

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Martin Ebel
Titul: PhDr., Ph.D.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 270
E-mail: martin.ebel@ntm.cz
   
Vzdělání: 1993 – 2003
Fakulta architektury ČVUT v Praze, doktorské studium studijního programu "dějiny architektury"; Ph.D.
1985 – 1987
Fakulta architektury ČVUT v Praze, postgraduální studium: "Dějiny architektury a památková péče"
1983
Filozofická fakulta UK v Praze, rigorózní zkouška ze starších českých dějin; PhDr.
1979–1983
Filozofická fakulta UK v Praze, obor historie; prom. hist.
   
Pracovní zkušenosti: 2005 – dosud
Národní technické muzeum v Praze, 2005- 2010 vedoucí oddělení sbírek Muzea architektury a stavitelství; od 2011 ředitel Muzea architektury a stavitelství
1994 – dosud
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, katedra historie, externista.
1992 – 2011
Fakulta architektury ČVUT, ústav dějin architektury a umění, vědecký pracovník.
1992 – 1995
Památkový ústav východních Čech v Pardubicích, památkář.
1986 – 1993
Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO), samostatný projektant.
1983 -1985
Státní ústřední archiv v Praze, archivář.
   
Specializace: Využití písemných pramenů k dějinám stavitelství a architektury (archivní rešerše pro stavebněhistorické průzkumy), historické stavební právo, školství, projekci a stavební konstrukce). Historické stavební konstrukce. Účast na přípravě závazné metodiky pro standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum.
   
Výuka na vysokých školách: 1994 – dosud:
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, katedra historie, externista (výuka: historický seminář, stavebněhistorický průzkum).
1992 – dosud:
Fakulta architektury ČVUT, Ústav dějin architektury a umění (výuka: stavebněhistorický průzkum).
 
   
Účast na grantech a výzkumných záměrech: 2011 – dosud:
Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (spoluřešitel, MK, NAKI, projekt 70)
2000 – 2002
Archiv stavebněhistorických průzkumů ve Státním ústředním archivu (řešitel, GA ČR 103/00/1191)
1999–2004: Výzkum historické a současné architektury, součást: „historické konstrukce a projekty“ (MŠMT 21450027)
1997 – 1999
Vytvoření archivu stavebněhistorických průzkumů ve Státním ústředním archivu (řešitel, GA ČR 103/97/0593)
1996 – 1998
Vydání Jägerových skicářů z 18. století (řešitel, GA ČR 404/96/0915)
1993 – 1995
Topografie uměleckohistorických památek Prahy (spoluřešitel, GA ČR 408/93/0089)
1993 – 1995
Původní plánová dokumentace vesnických staveb z 18. a první poloviny 19. století (spoluřešitel, GA ČR 103/93/213)