Mgr. Michal Novotný - publikační činnost

2013

Horčáková, Václava – Chodějovská, Eva – Juřina, Petr – Krejčí, Jiří – Ledvinka, Václav – Novotný, Michal – Semotanová, Eva – Šimůnek, Robert: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 24 – Praha-Smíchov, Historický ústav AV ČR, Praha 2013, ISBN: 978-80-7286-200-9

Novotný, Michal: Jaroslav Fragner and the Unrealized Project of an Industrial Town in Kolin-Zálabí. In: Ondřej Ševeček – Martin Jemelka (eds.), Company towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013, s. 201–217.

2012

Novotný, Michal: Smíchov – industriální, dělnický, nový. Kontinuita územního plánování. In: Ivana Lorencová (ed.),Věda a technika v Československu od normalizace k tranformaci. Práce z dějin techniky a přírodních věd 28. Praha, Národní technické muzeum 2012, s. 271–286

Novotný, Michal: Podolský a smíchovský přístav. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 42 (13), 2012, č. 3, s. 50–60

Novotný, Michal: Provizorní budova bývalého Lawn Tennis Club Praha v Letenských sadech. Aneb Výletná. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 42 (13), 2012, č. 2, s. 34–27

Novotný, Michal: Zmizelý Smíchov. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 42 (13), 2012, č. 2, s. 24–29

Novotný, Michal – Prochazka, Karl: Zapůjčení repliky Marcusova vozu z Technického muzea Vídeň. Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea 8, Národní technické muzeum, 2012, s. 44–47

Novotný, Michal: Budova Národního technického muzea. Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea 6, Národní technické muzeum, 2012, s. 8–10

2011

Novotný, Michal: Rodina Beniesů a jejich cukrovarnické impérium. In: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Prameny a studie XXX. Národní zemědělské muzeum, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN (NTM) 978-80-7037-206-7. ISSN 0862-8483
Novotný, Michal: Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921–1938. In: Lorencová, Ivana (ed.), Z dějin hornictví 40, Rozpravy Národního technického muzea 215, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931
Novotný, Michal, Montánní historie na půdě NTM v šedesátých letech 20. století. In: Lorencová, Ivana – Novotný, Michal (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6
Novotný, Michal: Mates Šlik, pán z Holíče a Lokte. In: Poohří 1, sídla – správa – společnost, Louny 2011, s. 81–98
2010
Novotný, Michal: Holešovický a libeňský přístav. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 40 (11), 2010, č. 3, s. 36–46.
Novotný, Michal: Bytová výstavba v padesátých letech. In: Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24, NTM, Praha 2010. ISBN 978-80-7037-197-8. s. 128–150
Novotný, Michal: Ferra – budoucnost nejistá. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 40 (11), 2010, č. 22
Michal Novotný: Jaroslav Fragner a urbanismus města Kolína. In: Královehradecko 7, 2010
Michal Novotný: Cukrovar v Litoli a podnikatelská rodina Beniesů. In: Listy cukrovarnické a řepařské
2009
Novotný, Michal: Sklepy domů čp. 69–73 ve Spálené ulici. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 39 (10), 2009, č. 3, s. 20–22
Michal Novotný: Stavba budovy Národního technického muzea obrazem. In: Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 20. NTM, Praha 2009. ISBN 978-80-7037-181-7. s. 14–38
Miloš Hořejš – Michal Novotný: Hospodářské aktivity rodu Schliků na sklonku 19. století a v první polovině 20. století. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.–25. dubna 2009 v Turnově (Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13), Semily-Turnov 2009, s. 347–378. ISBN 978-80-86254-19-7
Richard Biegel – Michal Novotný: Stavba budov Československého zemědělského musea a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze. Průzkumy památek 16 (2009), s. 45–72. ISSN 1212-148
2005
Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Průvodce, ed. Lukáš Beran, Vladislava Valchářová, Praha 2005 (archivní průzkum a příprava podkladů hesel)
Zprávy z literatury:
Novotný, Michal (zpráva): Dagmar Blümlová – Jitka Rauchová a kol. (ed): Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Klementem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. Jihočeská univezita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, České Budějovice 2008. In: Dějiny věd a techniky 43, č. 1, 2010, s. 73–75
Novotný, Michal (zpráva): Oldřich Ševčík – Ondřej Beneš: Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře. Praha 2009. In: Dějiny věd a techniky 43, č. 2, 2010, s. 150
Novotný, Michal (zpráva): Jiří Brňovják – Aleš Zářický (eds.): Šlechtic podnikatelem. Podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. a 19. století. Ostrava 2008. In: Dějiny věd a techniky 42, č. 3, 2009, s. 201–203
Novotný, Michal (kronika): Slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie v EU – Praha, Staroměstské náměstí, středa 7. ledna 2009. In: Dějiny věd a techniky 42, č. 3, 2009, s. 194–195