Mgr. Hynek Stříteský - publikační činnost

2006

STŘÍTESKÝ, Hynek, ČKD, národní podnik, a její role v boji o průmyslové konfiskáty. In: Dusivé objetí: historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Fajmon, Hynek – Balík, Stanislav – Hloušková, Kateřina (eds.), Brno 2006, ISBN 80-7325-095-0, s. 123–132.

2008

STŘÍTESKÝ, Hynek, ČKD, národní podnik, a její role v boji o průmyslové konfiskáty. In: Dusivé objetí, Fajmon, Hynek – Balík, Stanislav – Hloušková, Kateřina (eds.), Brno 2008, ISBN 978-80-7325-158-1, s. 98–107.

STŘÍTESKÝ, Hynek, Katalogová hesla 604 (Parní stroj o výkonu dvanácti koňských sil, sestrojený Edwardem Thomasem) a 605 (Boční a podélný řez předpřádacím strojem na ovčí vlnu). In: Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Vondráček, Radim a kol., Praha 2008, ISBN 978-80-7101-080-7 a 978-80-86990-45-3.

2009

STŘÍTESKÝ, Hynek, Omezování soukromého podnikání cestou změn ve struktuře těžkého strojírenství po roce 1945. Paginae historie 17, Praha 2009, ISBN 978-80-86712-72-7, s. 53–108.

STŘÍTESKÝ, Hynek, Zprávy z literatury (Míka, Zdeněk: Zábava a slavnosti staré Prahy. Praha, Ostrov 2008, ISBN 978-80-86289-61-8). Český časopis historický 107, 2009, č. 2, ISSN 0862-6111, s. 464–465.

JUNEK, Marek a kol.: Republika (katalog výstavy). Praha 2009. ISBN 978-80-7036-278-5.

2010

JANOVSKÝ, Igor – KLEINOVÁ, Jana – STŘÍTESKÝ, Hynek (eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24, Praha 2010. ISBN 978-80-7037-197-8.

STŘÍTESKÝ, Hynek, Resortní a podnikové výzkumnictví v prvních letech plánované ekonomiky. Věda a technika v Československu v letech 1945­–1960. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24, Janovský, Igor – Kleinová, Jana – Stříteský, Hynek (eds.), Praha 2010. ISBN 978-80-7037-197-8, s. 286 –297.

STŘÍTESKÝ, Hynek, Počátky cukrovarnického strojírenství v První českomoravské továrně na stroje v Praze. Listy cukrovarnické a řepařské 126, 2010, č. 9/10, ISSN 1210-3306, s. 300–303.

STŘÍTESKÝ, Hynek – VÁCHA, Zdeněk – VÁCHOVÁ, Petra, Prameny obrazové povahy k dějinám cukrovarnictví ve sbírkách Národního technického muzea. Listy cukrovarnické a řepařské 126, 2010, č. 9/10, ISSN 1210-3306, s. 310–316.

STŘÍTESKÝ, Hynek, České strojírny a jejich podíl na výstavbě cukrovarů v zahraničí v období do roku 1945. In: Pěšák s noblesou: pocta p. t. PhDru Janu Hozákovi, Sekyrková, Milada (ed.), Praha 2010. ISBN 978-80-87489-03-1. s. 84–106.

2011

STŘÍTESKÝ, Hynek, Minulost Národního technického muzea ve sbírce vzpomínek a rukopisů archivu NTM (v tzv. Kleplově sbírce). In: Dějiny vědy a techniky 16. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 218, Hořejš, Miloš – Lorencová, Ivana (eds.), Národní technické muzeum, Praha 2011, ISBN 978-80-7037-100-8, s. 296‒305.

STŘÍTESKÝ, Hynek ‒ Vácha, Zdeněk ‒ Váchová, Petra, Vývoj cukrovarnického průmyslu obrazem: ukázky z archivních fondů a sbírek Národního technického muzea. Prameny a studie 47: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století, Praha 2011, ISBN (NZM) 978-80-86874-36-4, ISBN (NTM) 978-80-7037-206-7, s. 352–394.

STŘÍTESKÝ, Hynek (ed.), Prameny a studie 47: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Praha 2011, ISBN (NZM) 978-80-86874-36-4, ISBN (NTM) 978-80-7037-206-7, 789 s.

STŘÍTESKÝ, Hynek, (Ne)dotýkati se. Expoziční a výstavní činnost Národního technického muzea v šedesátých letech. In: Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Lorencová, Ivana – Novotný, Michal (eds.), Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6, s. 439–450.

2012

STŘÍTESKÝ, Hynek, Vladimír List versus projekt podpovrchové tramvaje. In: Vladimír List: žil jsem pro elektrotechniku, Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 30, Stříteský, Hynek – Mikeš, Jan – Efmertová, Marcela (eds.), Praha 2012, Národní technické muzeum, ISBN 978-80-7037-215-9, s. 235–252.

STŘÍTESKÝ, Hynek – MIKEŠ, Jan – EFMERTOVÁ, Marcela (Eds.), Vladimír List: žil jsem pro elektrotechniku. Práce z dějin techniky a přírodních věd 30, Praha 2012, ISBN 978-80-7037-215-9, 280 s.

2013

STŘÍTESKÝ, Hynek, Strojírenské výkresy 19. století ve sbírkách Archivu Národního technického muzea. In: Člověk a stroj v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 23.–25. února 2012, Petrasová, Taťána, – Machalíková, Pavla (eds.), Praha 2013, ISBN 978-80-200-2232-5, s. 64–73.

STŘÍTESKÝ, Hynek, Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče. Provoz místní dráhy na českomoravském pomezí do roku 1918. In: K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě od konce 18. století do roku 1918 I., Slabotínský, Radek (ed.), Brno 2013, ISBN 978-80-86413-66-2, s. 91–98.