Mgr. Hynek Stříteský

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Hynek Stříteský
Titul: Mgr.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 195
E-mail: hynek.stritesky@ntm.cz
   
Vzdělání: Od roku 2008
Doktorské studium, Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

1999 – 2006
Archivnictví a pomocné vědy historické (specializace pomocné vědy historické) – Historie (specializace hospodářské a sociální dějiny) na FF UK
   
Pracoviště:

Od roku 2013

Národní technické muzeum, Muzeum elektrotechniky a médií NTM, ředitel

2009–2013
Národní technické muzeum, Oddělení dějiny vědy a techniky, výzkumný a vývojový pracovník

2007–2008
Národní muzeum, Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, kurátor sbírek

2004–2008
Archiv Národního technického muzea, archivář
   
Členství ve společnostech: Česká archivní společnost